Amsterdam wil boeken bouwfraude

Amsterdam wil beschikken over de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop Tjuchem. Burgemeester Cohen heeft daar bij de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid om gevraagd.

Amsterdam wil die boekhouding, waarin illegale prijsafspraken werden bijgehouden, betrekken bij onderzoek naar mogelijkheden om geleden schade als gevolg van die prijsafspraken in de Amsterdamse bouwbranche terug te vorderen. Van de 3.445 aanbestedingen in de schaduwadministratie zijn er 1.400 uitgevoerd in Amsterdam. Daarmee is de hoofdstad een van de grootste gedupeerden.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal de enquêtecommissie deze week om openbaarmaking van de schaduwboekhouding vragen. De VNG is door benadeelde gemeenten om hulp gevraagd. Voor hen komt er een informatiebijeenkomst.

Commissievoorzitter M. Vos zegt ,,in principe bereid'' te zijn om mee te werken aan het openbaar maken van de schaduwboekhouding. Vos: ,,We moeten nog wel kijken of er namen van personen uit moeten.''

Tot de tientallen bouwbedrijven die Amsterdam hebben benadeeld, behoren de metaalbedrijven Hollandia en Mercon, zo blijkt uit de schaduwboekhouding waarover deze krant beschikt. De ondernemingen zijn mede-eigendom van ex-premier Lubbers en zijn familie. Lubbers zelf was commissaris van de Mercon Groep van 22 mei 1997 tot 1 januari 2001. Uit de schaduwboekhouding blijkt dat zowel Mercon als Hollandia in juni 1997 betrokken waren bij verboden werk- en prijsafspraken rond de bouw van een brug over de Schinkel in Amsterdam. Daarbij is de gemeente waarschijnlijk voor 1.050.000 gulden benadeeld.

Amsterdam, landelijk gezien de vierde aanbestedende opdrachtgever in de bouw, overweegt de mogelijkheid om samen met een aantal grotere gemeenten civiele schadeprocedures aan te spannen. Kleinere gedupeerde overheidsinstanties, die voorkomen in de boekhouding, zouden zich bij dergelijke procedures kunnen aansluiten.

Bouwbedrijven maakten bij aanbestedingsprojecten in de regio niet alleen prijsafspraken per project, maar hadden de stad ook geografisch onderling verdeeld, zo blijkt uit de schaduwboekhouding. De tientallen aanbestedende diensten van de gemeente hebben nooit een vermoeden van dergelijke afspraken kenbaar gemaakt. Een eerste inventarisatie van de gemeente van Amsterdamse projecten in de schaduwboekhouding wijst uit dat de prijzen gemiddeld meer stegen door afspraken, dan met de 8,8 procent waar de parlementaire enquêtecommissie in haar eindverslag op uitkwam.