`Weinig geld onderwijs'

In vergelijking met de rest van Europa investeert Nederland weinig geld in onderwijs. Gemiddeld besteden Europese landen 5,5 procent van hun bruto nationaal product (bnp) aan onderwijs. In Nederland is dat 4,7 procent, alleen vergelijkbaar met Tsjechië en Slowakije. Daardoor loopt het gemiddelde opleidingsniveau achter.

Dat concluderen W. Groot en H. Maassen van den Brink (verbonden aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam) in een vandaag verschenen studie in opdracht van werkgevers en werknemers in het onderwijs (SBO, sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt).

De leerprestaties in het hoger onderwijs zijn weliswaar goed, schrijven de onderzoekers, maar dat komt doordat de doorstroom blijft steken bij het lager beroepsonderwijs. Het percentage voortijdige schoolverlaters is hoog: 10 procent verlaat het voltijds dagonderwijs zonder diploma.