VS: geen dwingend tijdschema voor oorlog tegen Irak

De Amerikaanse en Britse regeringen hebben gisteren gezegd dat er geen dwingend tijdschema is voor een eventuele oorlog tegen Irak. De VN-zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak kan daarmee zo goed als zeker langer duren dan 27 januari, de datum waarop de wapeninspecteurs opnieuw moeten rapporteren aan de VN-Veiligheidsraad. Aanvankelijk bestond in de wereldgemeenschap de indruk dat die datum voor de hardliners in Washington gold als een deadline voor oorlog.

Maar een Amerikaanse regeringswoordvoerder zei gisteren dat president Bush ,,geen exact tijdschema'' heeft voor actie en het belangrijk vindt dat ,,de inspecteurs hun werk doen''. De Britse premier Blair zei gisteren eveneens dat ,,niemand speculatieve of willekeurige tijdschema's'' oplegt aan het inspectieregime.

Beide landen, die hun militaire aanwezigheid in de Golf sterk opvoeren, stellen de inspecteurs zo in de gelegenheid overtuigend bewijs van de Iraakse verboden wapens te vinden. Blair suggereerde gisteren dat dat bewijs er ,,binnen enkele weken'' komt. Volgens de Britse premier, die wordt geconfronteerd met een negatieve publieke opinie, vormen die wapens een ,,directe bedreiging voor de Britse nationale veiligheid''.

Blair zei dat het oplossen van de kwestie-Irak via de VN dient te gebeuren, zoals een overweldigende meerderheid van zijn landgenoten vindt. Maar hij benadrukte ook dat een Amerikaans-Britse aanval op Irak mogelijk is zonder een nieuwe VN-resolutie. Als Saddam Hussein de wapens achtergehouden blijkt te hebben, zullen de Britse en Amerikaanse regering zich niet ,,laten hinderen'' door een ,,onredelijke of unilaterale blokkade'', aldus Blair met een verwijzing naar nee-stemmen binnen de Veiligheidsraad. Hij voegde er aan toe zo'n ,,nee'' niet te verwachten.

De chef van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), ElBaradei, zei gisteren dat de inspecteurs nog ,,enkele maanden'' nodig hebben om hun werk af te ronden. De chef van het VN-team UNMOVIC, Blix, toonde zich tevreden over de overdracht van intelligence door de VS en Groot-Brittannië, die de inspecteurs in staat stelt op grotere schaal te zoeken naar wapens. Blix heeft zijn team met 60 man uitgebreid tot circa 200 inspecteurs.

Standpunt Fransen en Britten: pagina 5