Schröder: Duits nee klinkt door in V-raad

Duitsland zal het principiële `neen' tegen een oorlog in Irak ook tijdens overleg en bij stemmingen in de VN-Veiligheidsraad laten doorklinken. Dat zei bondskanselier Gerhard Schröder vanmiddag tijdens een persconferentie in Berlijn. Schröder sprak zich ook uit voor een eventuele tweede Irak-resolutie die het gebruik van geweld moet legitimeren.

Duitsland, herhaalde Schröder, zal niet deelnemen aan een eventuele oorlog. ,,Deze stellingname zal het werk van onze medewerkers bepalen [...] de principiële basishouding zal in de stemmingen doorklinken [...] Stemgedrag volgt de principiële houding.''

Door zich al in een vroeg stadium tegen een eventuele aanval op Irak te keren heeft kanselier Schröder de regering-Bush geschoffeerd. Sindsdien zit Duitsland klem tussen haar uitdrukkelijke anti-oorlogshouding en de vriendschappelijke banden met de Verenigde Staten.

Het tijdelijke lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad sinds 1 januari drijft dat dilemma verder op de spits. Over de houding van Duitsland in de VN-Veiligheidsraad is de afgelopen weken veel gespeculeerd, onder andere nadat minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer,in een vraaggesprek het Duitse dilemma ter sprake had gebracht. Eerder kapittelde Schröder de Duitse VN-ambassadeur Pleuger, die had geopperd dat een aanval ook op basis van de bestaande resolutie mogelijk is en dat het dus niet tot een nieuwe stemming hoeft te komen.

Schröders coalitiepartner de Groenen heeft gisteren met een verklaring waarin een oorlog tegen Irak wordt veroordeeld haar pacifistische profiel aangescherpt. In een door de partijraad aangenomen verklaring wordt het stemgedrag in de Veiligheidsraad niet concreet vastgelegd. De verklaring, die de steun heeft van Fischer, stelt wel: ,,We wijzen de oorlog af en Duitsland zal daaraan niet deelnemen. Doel van ons beleid is omzetting van resolutie 1441 zonder de inzet van geweld''.

Partijvoorzitter Beer zei dat ze zich niet kon voorstellen dat Duitsland zou instemmen met een door de VS ingebrachte resolutie die de weg voor een oorlog zou vrijmaken. De Groenen roepen ook op tot demonstraties tegen oorlogsplannen. De partij omschrijft zichzelf weer als ,,speerpunt van de vredesbeweging''.