Rechter beslist over asielzoekers Ameland

De rechter zal het conflict tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en asielzoekers op Ameland moeten beslechten. Het COA begint een kort geding om de asielzoekers te dwingen de drie tijdelijke opvangcentra op het Waddeneiland te verlaten.

De 58 achtergebleven asielzoekers hebben op hun beurt gisteren ook een kort geding aangespannen bij de rechter in Leeuwarden. Ze willen niet vertrekken voor het eind van het schooljaar.

Het COA wil de centra sluiten omdat ze duurder zijn dan de permanente, grotere asielzoekerscentra. Doordat het aantal asielzoekers terugloopt zijn in de permanente centra plaatsen vrij. Sinds gisteren heeft het COA het leefgeld van de asielzoekers stopgezet. Kinderen mogen nog wel naar school. Bewoners en bestuur van het Waddeneiland steunen de asielzoekers.

Gaan de asielzoekers niet naar de aangewezen plaatsen, dan dreigen zij het recht op opvang en juridische en medische bijstand te verliezen. Als zij zich niet melden bij de door de Vreemdelingendienst aan te wijzen meldpunten loopt hun asielprocedure gevaar.

Ook onder asielzoekers op Vlieland is onrust ontstaan. De ongeveer 80 asielzoekers op dit Waddeneiland moeten voor 31 januari vertrekken.