Overheid leent voordelig op obligatiemarkt

De Nederlandse staat heeft vanmorgen de eerste staatslening van dit jaar uitgegeven. Het renteverschil met vergelijkbare Duitse staatsleningen is minimaal.

De tienjarige staatslening, die wordt afgelost in juli 2013, ging vanmorgen over de toonbank voor een koers van 98,90. Daarmee bedroeg het effectieve rendement 4,375 procent.

Gecorrigeerd voor het verschil in looptijd met de de jongste tienjarige Duitse lening per januari 2013 bedroeg het verschil in effectieve rente slechts rond de 0,02 procentpunt (twee `basispunten'), aldus een zegsman van het Agentschap van Financiën, dat de uitgifte van staatsleningen verzorgt. Met de eerste uitgifte werd vanmorgen in ruim een uur tijd 3 miljard euro opgehaald.

De couponrente van de nieuwe staatslening bedraagt 4,25 procent. Daarmee betaalt de staat de laagste rente sinds 1999, toen een tienjarige staatslening met een rente van 3,75 procent werd gelanceerd. De rente was destijds extreem laag. In 2000 moest op een soortgelijke lening weer 5,5 procent worden betaald, en in 2001 en 2002 vijf procent.

De totale financieringsbehoefte van de staat bedraagt dit jaar naar schatting 28 miljard euro. Daarvan bestaat 23 miljard euro uit de herfinanciering van staatsleningen die in 2003 aflopen. De resterende 5 miljard euro is ter financiering van het verwachte tekort op de begroting en de sociale fondsen.

Vanmorgen was de eerste maal dat beleggers op de nieuwe tienjarige staatslening konden inschrijven. De lening zal dit jaar worden heropend, om uiteindelijk een omvang te bereiken van minimaal 10 miljard euro.

Daarnaast komt de staat met een driejarige lening met een zelfde minimale omvang van 10 miljard euro. Voor het overige zal gekozen worden voor de heropening van reeds bestaande leningen, met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Door de looptijden zoveel mogelijk te spreiden wil het ministerie van Financiën voorkomen dat er in de komende jaren te hoge pieken ontstaan bij het aflossen van dan aflopende staatsleningen.

De effectieve rente op Nederlandse staatsleningen ligt al enige tijd vlakbij het niveau van Duitsland, dat gewoonlijk de laagste rente van alle euro-landen betaalt.