Meer armslag voor assistent van artsen

Een nieuwe taakverdeling voor artsen en medisch personeel moet de huisarts ontlasten. Dit zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een advies dat vandaag aan het ministerie werd aangeboden.

Volgens de raad gebeurt dat al in de praktijk, maar is er weerstand van artsen en tandartsen om formeel verantwoordelijkheden uit handen te geven.

De RVZ bepleit in het advies `Taakherschikking in de gezondheidszorg' dat de overheid de taakwijziging wettelijk vastlegt. Daarvoor zouden onder meer de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), de wet op de geneesmiddelenvoorziening en de ziekenfondswet aangepast moeten worden.

Doktersassistenten zouden bijvoorbeeld de bevoegdheid moeten krijgen kleine medische handelingen te verrichten en patiënten zouden zonder verwijsbrief naar een fysiotherapeut mogen gaan. Ook zou er een 24-uurs telefoonlijn voor medische vragen moeten komen. Patiënten zouden daar terecht kunnen voor een eerste telefonisch advies van verpleegkundigen of doktersassistenten. Zo kunnen huisartsen meer ernstig zieke patiënten te woord staan. Een ander idee is een experiment met inloopcentra, gerund door daartoe opgeleide verpleegkundigen, waar patiënten met eenvoudige klachten terecht kunnen.

Sinds kort worden al niet-artsen opgeleid om onder supervisie van een chirurg kleine operaties uit te voeren. Huisartsen en tandartsen laten al steeds meer taken over aan assistenten. Maar zodra ze de verantwoordelijkheden formeel uit handen moeten geven, maken ze zich zorgen over de kwaliteit, en soms over de aantasting van hun financiële positie, zeggen de onderzoekers van het rapport.

Demissionair minister De Geus van Volksgezondheid zegt in Nieuwe Revu deze week eenzelfde aanpak na te streven. Volgens De Geus moet er een hbo-opleiding komen die mensen opleidt tot arts-assistent. De Geus vermoedt dat sommige specialisten met tegenzin de eigen concurrentie opleiden: ,,Er is een medische elite die er voordeel bij heeft niet te veel nieuwe toetreders te laten instromen.''