`Herstel pensioen kost veel banen'

De koepelorganisaties in de pensioenwereld voorspellen grootscheeps banenverlies in het bedrijfsleven als de Pensioen- en Verzekeringskamer de stringente plannen doorzet om het pensioenstelsel financieel op orde te brengen.

Pagina 11