De volleybalpatiënt TVN klinisch dood verklaard

Terwijl TVN voor haar voortbestaan vecht, praten spelers en coaches met bond en sportkoepel over een reddingsplan. Daarmee is TVN klinisch dood.

Alsof zij bezoekers waren van hun eigen begrafenis, zo stonden voorzitter André Hengeveld en de directeuren Jos Smulders en Jan Tilmans van stichting Topvolleybal Nederland (TVN) er gistermiddag bij na de door henzelf belegde persconferentie. Alle aandacht ging uit naar topvolleybalcoördinator Toon van der Burgt, die uitleg gaf over het reddingsplan dat trainers en spelers van de nationale teams buiten TVN om in gang hebben gezet. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor Joop Alberda, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en coach van de ploeg die goud won bij de Olympische Spelen van Atlanta in 1996.

Bijna niemand die een toelichting verlangde op het herfinancieringsplan van TVN, waarmee een ultieme poging wordt gedaan de schuld van twee miljoen euro weg te werken. Het beeld in dat bovenzaaltje van een Nieuwegeins hotel was even bizar als exemplarisch voor de situatie waarin het topvolleybal verkeert. De patiënt TVN is klinisch dood verklaard.

Naar verwachting zou TVN op de persconferentie haar faillissement wereldkundig maken. Het was derhalve verrassend dat bestuur en directie verklaarden nog tien dagen de tijd te nemen voor een poging de ondergang te voorkomen. Zij hebben dat besloten op grond van de plotse bereidheid van crediteuren tot het maken van afspraken. Bovendien heeft één van hen een sponsorbijdrage van 200.000 euro toegezegd. Voor TVN waren die signalen aanleiding nog één reanimatiepoging te wagen. Bij een mislukking is het pleit beslecht. Voorzitter Hengeveld: ,,In dat geval is het faillissement onvermijdelijk.''

Geconfronteerd met het verstrekte reddingsplan van trainers en spelers liep de frustratie bij met name TVN-directeur Jos Smulders hoog op. Hij voelt zich door alles en iedereen in de steek gelaten. Als de grootste fout beschouwt hij het besluit kort na de Spelen van 2000 in Sydney met TVN op de oude voet verder te gaan, terwijl de cijfers aangaven dat het niet langer verantwoord was.

Smulders: ,,Uit liefde voor de sport en in de veronderstelling dat we voor de vertrokken SNS Bank wel een nieuwe hoofdsponsor zouden vinden, durfden we dat ingrijpende besluit niet te nemen. Maar we hadden beter moeten weten, want die twee jaar voor de Spelen hebben de nationale teams ons geweldig in de steek gelaten met slechte prestaties. Het vrouwenteam plaatste zich niet voor `Sydney' en de mannen dankten kwalificatie aan een truc van voorzitter Acosta van de internationale volleybalbond die hen op de valreep het olympisch kwalificatietoernooi binnenloodste. De internationals hebben mede een klimaat gecreëeerd waarin moeilijk een hoofdsponsor was te vinden. En nu steken ze een mes in je rug; dat is onrechtvaardig en doet pijn.''

Op papier mag het herstelplan van TVN voornamelijk gebaseerd op een lening van 1,5 miljoen euro realiseerbaar lijken, de harde realiteit is dat de overige spelers in het veld inmiddels een andere agenda hebben. De Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) stuurt aan op het faillissement van TVN, terwijl NOC*NSF zich informeel reeds heeft gecommitteerd aan het noodplan van spelers en trainers. Het wachten is alleen nog op de val van TVN. Om die reden was Van der Burgt gistermiddag niet blij met het uitstel; het reddingsplan van trainers en spelers is immers niet gediend bij vertraging.

Nu doet zich de merkwaardige situatie voor dat TVN deze week voor haar voortbestaan vecht en NeVoBo-voorzitter Herman van Zwieten vandaag met een afvaardiging van spelers en trainers heeft gesproken over het plan de nationale ploegen tijdelijk bij NOC*NSF te `parkeren'. Want dat is wat de internationals voorstaan. Zij willen de teams voor onbepaalde tijd onderbrengen in een stichting en Alberda carte blanche geven om schoon schip te maken. De rol van de NeVoBo zou dan beperkt blijven tot subsidiënt van de jaarlijkse topsportbijdrage à raison van 370.000 euro en het geven van organisatorische ondersteuning.

De rol van NOC*NSF is opmerkelijk. De sportkoepel verruilt zijn functie als dienstverlener voor die van participant. Bovendien wordt een taak van een sportbond overgenomen. ,,Nee, dat is niet oneigenlijk'', verweert Alberda zich. ,,NOC*NSF is er voor om in nood de helpende hand toe te steken. En ik zeg eerlijk: deze kwestie raakt me persoonlijk; ik voel me betrokken bij mijn eigen erfenis.''

Volgens Marcel Sturkenboom, directeur Topsport van NOC*NSF, kan hulp in deze vorm uitdrukkelijk tijdelijk verleend worden en pas nadat het `probleem TVN' is opgelost. Sturkenboom: ,,Nationale ploegen horen niet bij ons; daarmee zouden we de positie van bonden ondergraven. Maar de extreme situatie waarin de volleybalteams verkeren, vraagt om een onorthodoxe oplossing.''

    • Henk Stouwdam