Contract politie en rijk uitgesteld

Snelle ondertekening van prestatiecontracten voor de Nederlandse politie is voorlopig van de baan. De raad van korpsbeheerders vindt de concepttekst waarover minister Remkes van Binnenlandse Zaken al geruime tijd overleg voert met de politietop en de korpsbeheerders te vrijblijvend. Volgens de raad legt het conceptcontract te veel verplichtingen bij de politie, zonder dat andere partijen, zoals justitie of de rechtsprekende macht, zich ook aan prestaties moeten houden.

In het conceptcontract verplicht de politie zich tot het uitschrijven van 180.000 boetes meer per jaar. Daarnaast moet 80 procent van de opgemaakte processen-verbaal van jonge criminele `veelplegers' binnen een maand bij het openbaar ministerie zijn ingediend. Uiteindelijk moet het prestatiecontract leiden tot een daling van de criminaliteit met 25 procent.

Verder moet het ziekteverzuim van de politie worden teruggebracht van 10 naar 8 procent.

Remkes wil nog deze maand tot ondertekening overgaan. Zaterdag overlegt hij met de raad van korpsbeheerders over de definitieve tekst. Zijn woordvoerder ontkent dat eerder was afgesproken het contract aanstaande donderdag te ondertekenen.

De raad van korpsbeheerders zegt van meet af aan bereid te zijn geweest een prestatiecontract af te sluiten. ,,Maar we hebben wel het gevoel dat nu alles eenzijdig gericht is op de politie'', aldus een woordvoerder. In het door Remkes voorgedragen convenant komen de prestaties van het openbaar ministerie, de rechtbanken, gemeenten en de reclassering niet ter sprake. De korpsbeheerders wijzen daarom de uitnodiging van Remkes af en discussiëren zaterdag onderling over de inhoudelijke voorwaarden van een prestatiecontract. ,,Als je een huis koopt, moet je ook eerst zorgen dat je hypotheekvoorwaarden rond zijn'', aldus woordvoerder Bakker.

Invoering van prestatiecontracten maakt onderdeel uit van het regeerakkoord. Maar Remkes kan de korpsbeheerders niet tot ondertekening van dergelijke contracten verplichten, zo bevestigt zijn woordvoerder. ,,Korpsbeheerders hebben eigen autonomie in hun beleid, dat is zo vastgelegd in de Politiewet. Maar de minister gaat ervan uit dat er in onderling overleg tot werkbare afspraken is te komen.''

Het rijk verplicht zich in het contract tot wetgeving, zoals de Wet op de identificatieplicht en langere celstraffen voor draaideurcriminelen. Bovendien krijgt de politie extra geld voor opleidingen en automatiseringsprojecten.