`Boekhouding wellicht vals'

Bouwconcern Koop stelt zich op het standpunt dat de schaduwboekhouding met daarin prijs- en werkafspraken ,,gestolen dan wel vervalst, dan wel beide is''. De stukken, door oud-Koop-directeur A. Bos aan justitie overhandigd, zouden onrechtmatig verkregen bewijs zijn waarop Koop niet veroordeeld kan worden in de komende procedures. Dat staat in een reactie van Koops advocaat A. van Wassenaer. De enquêtecommissie bouwnijverheid bevestigde onlangs de echtheid van de boekhouding, maar Koop ,,sluit niet uit dat de boekhouding - handgeschreven - door de heer Bos zelf is gemanipuleerd''. De boekhouding berust ,,in ieder geval niet (..) op de administratie van de Koop-bedrijven''. Koop ontkent ,,ten stelligste'' alle weergegeven fraudepraktijken.