`Banen weg bij strenge pensioenregels'

De koepelorganisaties in de pensioenwereld voorspellen grootscheeps banenverlies in het bedrijfsleven als de politiek de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) niet tot de orde roept. In een rapport, dat zij vanmiddag presenteren, voorspelt de pensioenwereld het verlies van 138.000 banen in vier jaar tijd als de maatregelen van de PVK om het pensioenstelsel op orde te brengen niet verder worden afgezwakt.

De pensioensector, waaraan miljoenen werknemers samen ruim 400 miljard euro hebben toevertrouwd, kampt met de grootste crisis in zijn vijftigjarig bestaan door de sluipende krach op de aandelenmarkt, die heeft gezorgd voor naoorlogse recordverliezen.

In de loop van de jaren negentig zijn de pensioenfondsen, om de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers laag te houden, op grote schaal in aandelen gaan beleggen. Het gemiddeld pensioenfonds heeft zo'n 45 procent van zijn geld in aandelen belegd. Begin december hadden 138 pensioenfondsen, ruim een op de zes, te weinig vermogen ten opzichte van hun pensioenverplichtingen.

Werkgevers en werknemers zijn de dominante beslissers in de pensioenwereld. De verslechterde positie van de pensioenfondsen dwingt hen om hogere pensioenpremies te betalen.

De Pensioenkamer gaf de fondsen vorig jaar september twaalf maanden om orde op zaken te stellen. De fondsen kregen van staatssecretaris Rutte (VVD) van Sociale Zaken vervolgens de toezegging dat de PVK in individuele gevallen maatwerk zal leveren en een langere herstelperiode zal toestaan.

De pensioenkoepels ijveren met het rapport van het adviesbureau Ortec dat zij vanmiddag presenteerden voor een herstelperiode van drie jaar plus een verlenging van de periode om weer adequate financiële buffers op te bouwen tegen nieuwe tegenvallers op de financiële markten. De pensioenkoepels noemen de maatregelen van de PVK uitermate kostbaar. Hun rapport voorspelt premieverhogingen voor het bedrijfsleven van gemiddeld 50 procent en bij de overheid van 100 procent.