Het nieuws van 14 januari 2003

Gemaskerde kinderoppas

Als je voor je kinderen een au pair aanneemt met een gezichtssluier die alleen een spleetje voor de ogen vrij laat, dan word je door de KRO heilig verklaard. In de Norm van Nederland, een test van waarden en normen voor vijf bekende Nederlanders en een anoniem studiopubliek, gaf de omroep het maximum van tien punten voor degene die het niets uitmaakt of zijn kinderen worden opgezadeld met een gemaskerde oppas. Mij lijkt dat juist immoreel. Het gaat om een oppas die haar eigen kinderen nooit gemaskerd zou opvoeden, want binnenskamers hoeft ze die textielwinkel niet te dragen. Dat geldt ook voor de gewone hoofddoek. Thuis gaat die haarbedekking meestal af, dus haar kinderen krijgen het geheim van heur haar te zien. Misschien mogen ze wel speels trekken aan de verboden krullen. Toch zou een moslimvrouw mét hoofddoek waarschijnlijk geen vrouw zónder hoofddoek als au pair aannemen. Zo heeft ieder een eigen religieuze voorkeur. Het lijkt me vanzelfsprekend dat een protestant of atheïst geen non in habijt als opvoedster in huis wil – iemand voor wie de religieuze identiteit zo belangrijk is dat die 24 uur per dag in een uniform moet worden uitgedragen. Straks hou je alleen nog maar katholiekjes of moslimpjes thuis over. Toch vond test-deelneemster Femke Halsema gisteren dat rekening houden met een hoofddoek voor de au pair thuis neerkwam op discriminatie. Dat geldt voor een functie in de postkamer of in een ambtelijke staf, maar niet voor zoiets intiems als kinderoppas. Ze heeft geen idee wat vrijheid van godsdienst inhoudt. Dat is ook vrijheid van kinderopvoeding. Dan kan een heftige, on-liberale geloofsovertuiging nadelig zijn. GroenLinks is toch geen religieuze beweging?