Wijn stelt onderzoek in naar stroom

Staatssecretaris Wijn (Economische Zaken) wil dat er een onderzoek komt naar de betrouwbaarheid van de levering van elektriciteit.

Wijn heeft de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (Dte) gevraagd zo'n onderzoek in te stellen naar aanleiding van een publicatie in NRC Handelsblad van zaterdag. In dit artikel staat dat bij Eneco de zekerheid van de stroomvoorziening gevaar loopt omdat monteurs en toezichthouders onvoldoende zijn uitgerust om de storingen te verhelpen.

Volgens de statistieken is de stroomvoorziening in Nederland goed in vergelijking met die in andere landen, zo constateert een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Maar staatssecretaris Wijn wil weten of die statistieken wel betrouwbaar zijn. Hij heeft daartoe de Dte-top vanochtend ontboden op het departement. De statistieken zijn namelijk gebaseerd op meldingen van de energiebedrijven zelf en die zouden mogelijk niet alle storingen doorgeven. In NRC Handelsblad zeggen monteurs bijvoorbeeld dat veel storingen, en zeker kleintjes, niet worden doorgegeven.

Eneco, in grootte het derde stroombedrijf van Nederland, ontkent dat de stroomvoorziening via zijn net gevaar loopt. Via een landelijke advertentiecampagne tracht Eneco de conclusies van het artikel in NRC Handelsblad te pareren. Eneco gaat niet in op de belangrijkste conclusie van het artikel dat de stroomvoorziening gevaar loopt omdat monteurs onvoldoende zijn uitgerust om storingen te verhelpen. In het artikel zeggen Eneco-medewerkers dat storingsmonteurs moeten werken met een tekeningenbestand dat ,,zeventig manjaren achterloopt'. Daardoor doen ze er op de plaats van de storing veel te lang over om de storing exact te lokaliseren met het risico van noodlottig tijdverlies.

De investeringen in energie-netten, -installaties, en -systeem zullen volgens de Eneco-advertentie stijgen van 126 miljoen euro in 2001 tot 171 miljoen euro in 2003. Eneco wil desgevraagd niet zeggen hoeveel geld wordt geïnvesteerd in de bestaande netten; het bedrag van 171 miljoen bevat namelijk ook de investeringen in de nieuwe netten.

Het Tweede-Kamerlid Ferd Crone (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Wijn. ,,Het NRC-artikel bevestigt wat ik heb gehoord van Eneco-medewerkers', zegt Crone. Uit cijfers van EnergieNed, de koepelorganisatie van de bedrijven die de stroom distribueren, blijkt dat het aantal storingen in 2001 met 15 procent toenam. De tijd om de storingen af te handelen zou zelfs met 26 procent zijn toegenomen. EnergieNed wilt de cijfers voor 2002 niet vrijgeven en Crone dringt er bij Wijn op aan ze onmiddellijk openbaar te maken.

STROOMSTORING

Crone ziet een parallel met de NS

[Vervolg van pagina 1] Kamerlid Crone vermoedt dat stroombedrijven weinig aan onderhoud doen om zo de winst te verhogen. Hij ziet een parallel met de NS: ,,Ook daar blijft het onderhoud in gebreke door de privatisering.' Volgens de PvdA'er leidt de privatisering ertoe dat investeringen achterblijven omdat het adagium is `hoe minder onderhoud, hoe meer winst', en dat er in de bedrijven een conflict is tussen publiek belang en winstmaximalisatie.

Vanmorgen kregen Crone, zijn collega's in de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken een studie aangeboden van onderzoekers van de Technische Universiteit Delft. De liberalisering van de energiemarkt zoals die nu wordt doorgevoerd, heeft niet het gewenste effect. Het milieu lijdt eronder, de leveringszekerheid is in gevaar en op termijn zijn forse prijsstijgingen niet uit te sluiten, zo constateren de onderzoekers T. van Eck, H. Rödel en A. Verkooijen van de Technische Universiteit Delft.

De energiemarkt is de afgelopen jaren voor een groot deel vrijgegeven. Hierdoor is wel concurrentie ontstaan, maar de gevolgen voor de prijzen, het milieu en de leveringszekerheid voldoen niet aan de verwachtingen, menen de onderzoekers na een uitvoerige analyse van alle beschikbare informatie.