VVD niet bang voor big brother

Op het hoogtepunt van de verkiezingsstrijd gaat het inhoudelijk debat in de VVD gewoon verder. Zo boog de zogeheten `16-meigroep', een soort dispuut van VVD-notabelen dat de inhoudelijke discussie in de partij wil bevorderen, zich zaterdag in een ontspannen sfeer over het veiligheidsbeleid. Moet er een apart ministerie voor veiligheid komen? Hoe staan we tegenover het opslaan van het DNA-profiel van alle Nederlanders? En de identificatieplicht?

Het waren veelal pittige discussies, waarin met name het DNA-profiel critici op de been bracht, die waarschuwden tegen de `big brother-staat': ,,Willen we dat de overheid in staat is om al onze gangen na te gaan?'' Maar bij stemming onder de circa vijftig aanwezigen bleek toch een ruime meerderheid voor het DNA-profiel, onder aanvoering van VVD-senator/ethica Dupuis: ,,De tijd dat de veldwachter iedereen kende, is voorbij, zodat de maatschappelijke ontwikkeling noopt tot nieuwe opsporingsmethoden.''

Minister van Binnenlandse Zaken Remkes, die eerder twijfels heeft laten merken of de identificatieplicht al met twaalf jaar moet gelden, mocht aanhoren hoe daartegen nauwelijks bezwaren bestaan. Andere voorstellen, zoals een apart ministerie voor Veiligheid of verregaande privatisering van het gevangeniswezen kregen daarentegen nauwelijks bijval.