VS lanceren e-mailoffensief

Het Amerikaanse leger probeert per e-mail Iraakse legerofficieren en vooraanstaande burgers aan te zetten tot ongehoorzaamheid aan het bewind van Saddam Hussein en om over te lopen. Volgens functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Defensie is het de eerste keer dat e-mail als wapen in een psychologische oorlog wordt ingezet. Eerder zijn vaak pamfletten met dergelijke aansporingen afgeworpen, zoals boven Afghanistan en ook recentelijk boven Irak. De Iraakse autoriteiten hebben in antwoord op de nieuwe campagne de toegang tot e-mail via de staatsserver Uruklink geblokkeerd. Internet is beschikbaar in Irak, maar veel websites zijn onbereikbaar en buitenlandse e-mailservers zijn hoe dan ook geblokkeerd.

De Amerikaanse e-mails, onder de kop `Belangrijke Informatie', bevatten teksten als: `Als u informatie verschaft over massavernietigingswapens of stappen zet om hun gebruik te hinderen, zullen wij doen wat noodzakelijk is om u te beschermen en uw gezinnen te beschermen. Als u dit niet doet, zal dat ernstige persoonlijke gevolgen meebrengen.' Een andere tekst luidt: `Iraakse chemische, biologische en nucleaire wapens schenden Iraks verplichtingen jegens akkoorden en resoluties van de Verenigde Naties. Irak is geïsoleerd wegens dit gedrag. De Verenigde Staten en hun bondgenoten willen dat het Iraakse volk wordt bevrijd van Saddams onrechtvaardigheid en dat Irak een gerespecteerd lid wordt van de internationale gemeenschap. Iraks toekomst hangt van u af.'

Een functionaris van het Pentagon zei zaterdag: ,,Ze moeten zich realiseren dat als er een militaire actie is, hun activiteit consequenties heeft.''