Stroomvoorziening

NRC Handelsblad opende de krant op 11 januari met: `Stroom bij Eneco niet meer zeker'. Voor velen is dit ongetwijfeld een schokkend bericht, maar anderen hebben het al jaren zien aankomen. De afgelopen periode werden wij al vele malen geconfronteerd door stroomuitval, waarbij het onduidelijk bleef of dit werd veroorzaakt door achterstallig onderhoud of toeval. Nu blijkt dat in ieder geval bij Eneco er te weinig in netbeheer is geïnvesteerd. Dat is voor ons geen verrassing en ook het Rathenau-instituut en Price Waterhouse Coopers wezen erop dat het creëren van reservecapaciteit en investeringen in het netwerk in een geliberaliseerde markt niet de hoogste prioriteit hebben, waardoor de leveringszekerheid op termijn gevaar loopt. Helaas is dat scenario nu werkelijkheid.

De voormalig minister van Economische Zaken Heinsbroek, onderkende dit probleem en inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten de privatisering van de netten tot minstens 1 juli 2004 uit te stellen. De handelsactiviteiten van energiedistributiebedrijven als Eneco mogen al wel aan particulieren worden verkocht. Uitstel is echter geen afstel en daarmee blijft het fundamentele probleem hoe dan ook bestaan: in een geliberaliseerde markt wint kostenbesparing op de kortetermijn het altijd van investeringen in leveringszekerheid op langetermijn.

Als ook de netten worden geprivatiseerd, zal dit probleem alleen maar groter worden en de kans op uitval van stroom zal steeds meer toenemen. De stroomvoorziening hoort een nutsvoorziening te zijn, zodat de overheid de leveringszekerheid kan bewaken en garanderen.

    • Arda Gerkens Tweede Kamerlid voor de Sp