Seksbazen stappen naar de rechter

Seksexploitanten van het Arnhemse Spijkerkwartier hebben de bestuursrechter in Arnhem ingeschakeld om te voorkomen dat de gemeente hun bordelen gaat sluiten.

Op 15 januari behandelt de bestuursrechter het verzoek van de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES) en galerie- en bordeelhouder Rudy Kousbroek om de raamprostitutie in de rosse buurt van Arnhem te mogen voortzetten.

De gemeenteraad van Arnhem besloot al in december 1997 dat raamprostitutie in het Spijkerkwartier moet verdwijnen. Er zou een nieuw eroscentrum komen op het voormalige Billitonterrein, maar dat kwam nooit echt van de grond.

Na vijf jaar overleg maakte burgemeester P. Krikke op 27 november 2002 bekend dat zij geen nieuwe vergunningen zou verstrekken aan raamexploitanten. De bordeelbazen kregen tot eind januari de tijd om te stoppen met de exploitatie van hun seksinrichtingen.

Volgens de gemeente veroorzaakt de rosse buurt te veel overlast. Beëindiging van de raamprostitutie zou er pas voor zorgen dat de overlast wordt teruggedrongen, stelt de raad. De gemeente voelt zich bij haar besluit gesterkt door een recent onderzoek onder buurtbewoners van het Spijkerkwartier.

De seksexpolitanten trekken de betrouwbaarheid van dit buurtonderzoek in twijfel. Volgens hun advocaat B. van Meer deugt het rapport niet.

Op verzoek van de bordeelbazen hebben twee onafhankelijke wetenschappers het buurtonderzoek geanalyseerd. Deze deskundigen hebben zware kritiek en hekelen de gebruikte onderzoeksmethoden.

Vorig jaar besliste de Raad van State dat de gemeente Arnhem de prostitutie in de wijk niet gedwongen mag verhuizen.

Het is nu aan de bestuursrechter om te beslissen of de gemeente Arnhem op juiste gronden haar besluit van december 1997 heeft genomen.