Grondwet van unie van Servië en Montenegro is klaar

De parlementen van Servië en Montenegro hebben gisteren tot woede van de Montenegrijnse oppositie en de partij van president Koštunica het Constitutionele Handvest – de grondwet – van de nieuw te vormen Unie van Servië en Montenegro ontvangen.

De twee parlementen moeten de grondwet goedkeuren, waarna kan worden overgegaan tot de ontbinding van de huidige Joegoslavische federatie en de oprichting van de nieuwe, lossere unie.

Het doorsturen van de grondwet was het werk van de constitutionele commissie die hem heeft opgesteld. Maar twee partijen en partijgroepen waren het met dat initiatief absoluut niet eens. De Montenegrijnse oppositie (de partijen die in het verleden met de toenmalige president Miloševic hebben samengewerkt en die tegen de Montenegrijnse onafhankelijkheid zijn) en de partij van de huidige Joegoslavische president Vojislav Koštunica tekenden protest aan, omdat de cruciale wet op de toepassing van de grondwet nog niet klaar is.

Die wet regelt enkele belangrijke vraagstukken, zoals de manier waarop parlementariërs in de nieuwe unie worden gekozen, de wijze waarop de bezittingen van de huidige Joegoslavische federatie worden verdeeld en de manier waarop de nieuwe unie wordt vertegenwoordigd bij internationale financiële instituten als de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds.

Het was de bedoeling die wet en de grondwet samen naar de beide deelstaatparlementen op te sturen. Maar over een aantal vraagstukken in de wet op de toepassing van de grondwet zijn de partijen het nog niet eens. De voorzitter van de constitutionele commissie, Dragoljub Micunovic, verdedigde het apart verzenden met het argument dat ,,we moeten laten zien dat het grootste deel van het werk is gedaan en dat we de voorwaarden van de Raad van Europa hebben vervuld, dat wil zeggen: de Raad weet nu dat het debat over het Handvest nu in twee van de drie parlementen is geopend''. Hij zei dat in de wetenschap dat de Europese Unie morgen twee vertegenwoordigers naar Belgrado stuurt om de Serviërs en de Montenegrijnen bij de vorming van hun nieuwe unie tot spoed te manen.

De Montenegrijnse oppositie en de Democratische Partij van Servië (de partij van Koštunica) hebben de regeringspartijen in Servië en Montenegro beschuldigd alleen maar zo veel haast te maken omdat de EU dat wil.

De meerderheid in Montenegro wil de nieuwe unie al na drie jaar verlaten om Montenegro na een referendum onafhankelijk te verklaren. Zaterdag zei de Servische minister van Justitie dat ook Servië ,,instituten van een onafhankelijke staat moet scheppen''. Hij zei er van uit te gaan dat de Montenegrijnse onafhankelijkheid onvermijdelijk is en dat Servië zich over drie jaar niet moet laten verrassen.