Gemaskerde kinderoppas

Als je voor je kinderen een au pair aanneemt met een gezichtssluier die alleen een spleetje voor de ogen vrij laat, dan word je door de KRO heilig verklaard. In de Norm van Nederland, een test van waarden en normen voor vijf bekende Nederlanders en een anoniem studiopubliek, gaf de omroep het maximum van tien punten voor degene die het niets uitmaakt of zijn kinderen worden opgezadeld met een gemaskerde oppas. Mij lijkt dat juist immoreel. Het gaat om een oppas die haar eigen kinderen nooit gemaskerd zou opvoeden, want binnenskamers hoeft ze die textielwinkel niet te dragen. Dat geldt ook voor de gewone hoofddoek. Thuis gaat die haarbedekking meestal af, dus haar kinderen krijgen het geheim van heur haar te zien. Misschien mogen ze wel speels trekken aan de verboden krullen. Toch zou een moslimvrouw mét hoofddoek waarschijnlijk geen vrouw zónder hoofddoek als au pair aannemen. Zo heeft ieder een eigen religieuze voorkeur. Het lijkt me vanzelfsprekend dat een protestant of atheïst geen non in habijt als opvoedster in huis wil – iemand voor wie de religieuze identiteit zo belangrijk is dat die 24 uur per dag in een uniform moet worden uitgedragen. Straks hou je alleen nog maar katholiekjes of moslimpjes thuis over. Toch vond test-deelneemster Femke Halsema gisteren dat rekening houden met een hoofddoek voor de au pair thuis neerkwam op discriminatie. Dat geldt voor een functie in de postkamer of in een ambtelijke staf, maar niet voor zoiets intiems als kinderoppas. Ze heeft geen idee wat vrijheid van godsdienst inhoudt. Dat is ook vrijheid van kinderopvoeding. Dan kan een heftige, on-liberale geloofsovertuiging nadelig zijn. GroenLinks is toch geen religieuze beweging?

Gek genoeg was de KRO, die beter zou moeten weten, het in de puntentelling met Halsema eens. Dat krijg je als je de vragen uitbesteedt aan een onafhankelijke producent. Afgelopen november had de KRO een spiritualiteitstest waarin allerlei bijgelovige onzin met punten werd beloond, van horoscopen tot communicerende bomen en helderziendheid. Wat zou de bisschop daarvan vinden?

En wie zou de normen-en-waarden-presentatrice Anita Witzier aannemen als au pair? Zij was gekleed in een zwart kinky SM-pak met een net over de schouders en armen en een leren pet? Ik verwachtte dat ze de meest immorele deelnemer met de zweep zou geven. Halsema zou geen klapjes krijgen, want zij was de braafste deelneemster. Zelfs de controlevraag ,,zou je opstaan voor een oudere of gehandicapte in de tram als je je enkel in het gips had?'' beantwoordde ze bevestigend. Een kandidaat mag over zichzelf bluffen tijdens de verkiezingscampagne, maar doe het vooral niet te doorzichtig.

Deelnemer Eduard Bomhoff zou in alle omstandigheden in het water springen voor een drenkeling of tussenbeide komen bij een straatgevecht, maar hij zou het geld niet in de verzekeringskas terugstorten als hij het als gestolen opgegeven fototoestel terug zou vinden. ,,Ik ben wel goed, maar niet gek'', redeneerde hij. ,,In de premie wordt er rekening mee gehouden.''

Een leuk idee, zo'n normentest, met meer concrete voorbeelden dan de onderzoekende Jan Peter Balkenende in zijn hele politieke loopbaan heeft gegeven. Toch zou ik liever een socratische opzet zien, met echte dilemma's, zoals in De achterkant van het gelijk. Bij deze test lag het sociaal wenselijke antwoord wel erg voor de hand, zodat het een hypocriet geheel werd. De meeste deelnemers zouden meteen alarm slaan als een collega-monteur de afgewerkte motorolie illegaal door de afvoer zou laten weglopen. Ook al zou hun alarm ten koste gaan van hun baan en zouden ze elders nooit meer aan de bak komen. Wij zijn dus een natie van klokkenluiders. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Daarentegen zou slechts een minderheid gebruik maken van de anonieme kliklijn als een buur met een uitkering aan het klussen zou slaan. Die kliklijn staat dus nog in kwade reuk, al schijnt ze wel veel tips op te leveren.

Het absurdst was de vraag of je zou vloeken als je je partner met een ander in bed zou aantreffen. Dat lijkt me geen dilemma. De meest voor de hand liggende reactie is geen vloek maar verwarring: ,,Wat heeft dat te betekenen?'' Het correcte antwoord luidt: ,,Het is niet wat je denkt.''

    • Maarten Huygen