Duits-Franse relatie inzake Irak versterkt

Duitsland en Frankrijk streven naar een gezamenlijk standpunt ten aanzien van Irak. Beide landen willen in de toekomst ook op een groot aantal beleidsterreinen een zorgvuldige coördinatie.

Om de afstemming tussen Berlijn en Parijs te versoepelen wil men twee 'secretarissen-generaal' voor Frans-Duitse betrekkingen in het leven roepen en zouden ministers aan kabinetszittingen in het andere land moeten deelnemen.

Dat berichtte het weekblad Der Spiegel gisteren onder verwijzing naar een voorlopig ontwerp van een gezamenlijke verklaring die bondskanselier Schröder en president Chirac volgende week willen afleggen.

Op 22 januari vieren beide landen in Parijs de veertigste verjaardag van het zogeheten Elysée-Verdrag, waarmee destijds de basis werd gelegd voor nauwe samenwerking tussen de erfvijanden van weleer.

Duitsland en Frankrijk willen in de toekomst een gezamenlijk beleid ten aanzien van derde landen formuleren en in de VN-Veiligheidsraad gezamenlijke standpunten innemen. Op die manier moet het Europese Defensie en Veiligheidsbeleid ,,een nieuwe dimensie'' krijgen. De Europese Unie moet uitgroeien tot een Defensie-Unie met een eigen commandostructuur.

De gezamenlijke verklaring van volgende week moet ook op andere terreinen een nieuwe impuls geven aan de Europese integratie. De twee landen willen zich onder andere sterk maken voor een Europese openbaar aanklager, een Europees strafregister en de Europese Unie uitrusten met een eigen grenspolitie die illegale immigratie moet helpen tegengaan. Daarnaast breken ze een lans voor de oprichting van een 'Europees centrum voor internationale economie', dat voorstellen voor gezamenlijk financieel-economisch beleid moet doen.

In de aanloop naar de Frans-Duitse feestelijkheden, waaraan onder andere de volksvertegenwoordigers uit beide landen zullen deelnemen, en met het oog op de aanstaande besluitvorming ten aanzien van Irak vinden in hoog tempo Frans-Duitse ontmoetingen plaats. Morgenavond dineren Schröder en minister van Buitenlandse Zaken Fischer in Parijs, donderdag ontvangt Schröder premier Raffarin in Berlijn.

Afgelopen weekeinde was de Britse premier Blair met zijn vrouw te gast bij de Schröders in Hannover. Het was een tegenbezoek voor een ontmoeting van het echtpaar Schröder vorige maand in Londen. Over de inhoud van het gesprek, dat ruim drie uur duurde, is niets bekendgemaakt.

Een aantal parlementariërs van regeringspartijen SPD en Groenen heeft onlangs een verklaring ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen in de Veiligheidsraad tegen een oorlog in Irak te stemmen, mocht het tot een nieuwe Irak-reslotie komen. Minister voor Verkeer, Manfred Stolpe (SPD), verklaarde dat indien Duitsland zou instemmen met een oorlog bondskanelier Schröder een immense imagoschade zou oplopen. Duitsland is sinds 1 januari voor twee jaar lid van de Veiligheidsraad. Schröder heeft zich van meet af aan tegen een oorlog verzet.