Doden door misstanden in ambulancezorg

Per jaar sterven in Zeeland ten minste vijf mensen onnodig door misstanden bij medische spoedhulp, in het bijzonder bij de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA).

Dat staat in het nog vertrouwelijke (concept)rapport `De keten, een zorg' dat bureau Cap Gemini Ernst & Young in opdracht van de provincie heeft gemaakt. Volgens onderzoeker H. Griffioen, die deze week zijn definitieve rapport presenteert, is er veel mis bij de CPA. Hij schrijft dat er ,,een doofpotcultuur'' heerst, dat fouten niet worden gemeld en protocollen niet worden nageleefd. Verder meldt hij dat de CPA huisartsen niet of te laat inschakelt als de ambulances de vijftien minuten `aanrijtijd' niet halen. Ambulancemedewerkers weigeren voorts piepers te dragen en onderhouden een slechte relatie met huisartsen en ziekenhuizen.

De provincie heeft het onderzoek naar de medische spoedhulp laten verrichten op verzoek van de Zeeuwse huisartsen. Volgens hun voorzitter, P. den Doelder, reageert de CPA ,,al jaren verre van adequaat'' op allerlei hulpvragen. ,,Enkele collega's hebben zeer nauwgezet een soort boekhouding bijgehouden waaruit blijkt dat dat per jaar vijf mensenlevens kost en dat is natuurlijk veel te veel.'' Den Doelder voegt daaraan toe dat ,,het gebrekkige Zeeuwse systeem'' al gaat kraken wanneer zich een ongeval voordoet met meer dan acht gewonden. ,,Dan moeten de slachtoffers naar ziekenhuizen buiten onze provincie, omdat er hier geen plaats is.''

Tweederde van de huisartsen weigert nog samen te werken met de CPA als er niets verandert. De huisartsen menen dat het ,,hoog tijd'' wordt dat de medische spoedhulp niet langer onder de verantwoordelijkheid van de brandweer valt. ,,De hulp kan beter gestroomlijnd en deskundiger worden als bijvoorbeeld de GGD de touwtjes in handen krijgt. Dat is, voorzover ik weet, in alle andere regio's het geval.''

In kringen van het CPA wordt verondersteld dat het definitieve rapport `De keten, een zorg' zal afwijken van het (concept)rapport. Daarbij wordt in het bijzonder gedoeld op de passage over het onnodig sterven van vijf mensen per jaar, die binnen het CPA als een `onbewezen stelling' wordt omschreven. Maar Den Doelder is ervan overtuigd dat die tekst blijft gehandhaafd: ,,Dat heb ik vanochtend nog van de onderzoeker vernomen.'' Directeur W. van Leersum van het CPA Zeeland zegt dat het (concept)rapport inmiddels is ,,ingehaald'' door het definitieve rapport. Van Leersum: ,,De onjuistheden die in het concept stonden, zijn verbeterd. Verder wil ik hier niets over kwijt, behalve dat ik betreur dat het rapport is gelekt.''