Crisis? Niet volgens Venezuela

Het was een curieuze bijeenkomst gisteren van OPEC. Het oliekartel verhoogde de productie om de weggevallen olie uit Venezuela te compenseren. Maar volgens Venezuela zal de productie snel weer op het oude niveau zitten.

Er is altijd wel iets merkwaardigs aan OPEC-vergaderingen. Zo ook gisteren. Niet omdat vijf van de elf OPEC-ministers, en niet de onbelangrijksten, thuis waren gebleven. Olieministers laten wel vaker verstek gaan, al waren het er dit keer wel veel. Niet omdat het besluit tot productieverhoging na vijf uur vergaderen in het Weense Intercontinental Hotel onverwachts kwam. Die verhoging werd alom verwacht. Niet omdat de pianist in de hotellobby `If tomorrow ever comes' speelde. Al was dat omineus.

Merkwaardig aan de OPEC-bijeenkomst was het optreden van de Venezolanen, die zich uitsloofden om de wereld duidelijk te maken dat de crisis in hun land onder controle was en hun olieproductie snel zou zijn hersteld. Als dat zo is, waarom verhoogde OPEC de productie dan?

Op een speciale persconferentie later in het OPEC-hoofdkwartier beweerde Ali Rodríguez doodleuk dat de toestand in zijn land genormaliseerd was. De voormalige secretaris-generaal van de OPEC, nu hoofd van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, zei zonder blikken of blozen dat nog deze maand de olieproductie van Venezuela weer 2 miljoen vaten per dag zou bedragen en volgende maand ,,2,5 miljoen of meer'', bijna net zoveel als vóór de crisis. Terwijl door die nu al vijf weken durende crisis de productie van dit op twee na grootste OPEC-lid tot naar schatting 700.000 vaten is ineengeschrompeld. De Venezolaanse olieminister zat er voor spek en bonen bij. Rodríguez voerde het woord. Ook wanneer specifiek aan de minister een vraag werd gesteld, gaf Rodríguez het antwoord.

Rodríguez nam de gelegenheid te baat om vanuit Wenen de oppositie in zijn land flink de oren te wassen. ,,Misdadigers zijn het'', zei hij, ,,lieden die conspireerden om het land kapot te maken.'' Het was helemaal geen sociaal conflict, maar een campagne, gesteund door ,,zeer rijke mensen'', om de wettig gekozen president ten val te brengen. Maar de meerderheid van het volk staat achter de president en, nog belangrijker, ook het leger steunt krachtig de regering, ,,op een handjevol officieren na''. De stafleden en managers in de oliesector die eraan meededen zouden er allemaal uitgegooid worden en voor de rechter gebracht. ,,Reken maar'', aldus Rodríguez.

Als wilde hij met zijn felle aanval op de oppositie maskeren dat president Chávez hem destijds maar beter niet voortijdig uit Wenen naar Venezuela had kunnen terughalen om de olie-industrie van zijn land te versterken, want dat is tot nu toe niet bepaald gelukt.

Ook al als secretaris-generaal van de OPEC wist Rodríguez de aandacht te trekken met opmerkelijke, maar niet door iedereen verstandig geachte uitspraken, zoals ,,er dreigt een oliecrisis'', waardoor de olieprijzen prompt omhoogschoten. venezuela [Vervolg VENEZUELA: pagina 13]

VENEZUELA

`Consument kan over olieprijs tevreden zijn'

[Vervolg van pagina 1] Wat verwacht OPEC dat de olieprijzen na het besluit van de organisatie zullen doen? Minister Abdullah bin Hamad Al Attiyah, de fungerende president van de OPEC en tevens olieminister van Qatar, meent dat er een ,,erg redelijke prijs voor de consument'' uit de bus zal rollen. ,,De consument hoeft niet langer in paniek te geraken.''

Op zijn persconferentie, voorafgaand aan die van de Venezolanen, zei hij dat de OPEC een ,,heel heldere boodschap'' aan de markt heeft gegeven. Want volgens een informele afspraak had OPEC de productie met niet meer dan een half miljoen vaten per dag hoeven te verhogen, en ,,wij doen drie keer zo veel''. Waarmee OPEC, maar dat zei hij niet, eigenlijk niets anders doet dan het Venezolaanse productieverlies aan te vullen. De OPEC-leden zien de olieprijs (gebaseerd op een aantal oliesoorten uit de Perzische Golf) graag tussen de 22 en 28 dollar. Als de prijs langer dan twintig dagen boven of onder deze bandbreedte staat, kan de productie van het kartel worden aangepast. De OPEC-olieprijs stond al bijna 20 dagen boven de 28 dollar.

Zal OPEC Venezuela alsnog voor de geleden schade compenseren en het Zuid-Amerikaanse land meer laten produceren als de staking voorbij is? ,,Dat doen we als OPEC nooit.'' En wat als Venezuela er niet in slaagt zijn productie tijdig op te voeren, wat iedereen, op Rodríguez na, verwacht? Voert de OPEC haar productie dan verder op? We houden de vinger aan de pols, op 11 maart komen we weer bijeen, luidde het ontwijkende antwoord van de OPEC-president. `If tomorrow ever comes.'

    • Paul Friese