Asielbeleid

In de grafiek Streng beleid schrikt af bij artikelen over `Gidslanden' van het Nederlands asielbeleid (11 januari, pagina 5) zijn de cijfers van het aantal asielaanvragen in de jaren 1999-2001 voor Canada en Denemarken verwisseld. Voor Canada is het aantal aanvragen in 2001 dus gegroeid naar ruim 40.000, voor Denemarken bleef het vrijwel constant rond 12.000.