Wateroverlast

Het artikel `Waterbeheer kan een feest zijn' van de heren Van Rooy en Vuyk (NRC Handelsblad, 8 januari), is op z'n best amusant maar niet meer dan dat. De noodzaak tot een goed waterbeheer, namelijk ernstige wateroverlast, is geen vrolijke zaak en zeker geen feest waard. Het grimmige karakter ervan wordt blijkbaar door de heren totaal niet onderkend. Of misschien ook wel, want wat zij schrijven heeft absoluut niets te maken met waterbeheer bij dreigende overstromingen. Misschien zijn er inderdaad mensen die willen wonen op een wijze als beschreven en misschien zijn er zelfs wel boeren die daarvoor hun grond willen afstaan, maar, alweer, dat heeft niets te maken met waterbeheer. Daarvoor zijn geheel andere maatregelen nodig.

Voor de grote rivieren zijn daarvoor in de eerste plaats voldoende hoge en sterke dijken nodig. Retentiegebieden en noodoverloopgebieden zijn geen geschikte middelen; trouwens de laatste zijn reeds vanuit Duitsland volgelopen, voordat ze hier gebruikt kunnen worden. Voor het poldergebied is primair een goed waterlopensysteem nodig, in combinatie met voldoende maalcapaciteit. In bepaalde gevallen kan een uitbreiding van de berging nodig zijn; dan bij voorkeur zo laag mogelijk in de polder, bij het gemaal.

    • Prof.Ir. W.F.T. van Ellen