Uitbreiding EU naar Balkan in versnelling

Het proces van uitbereiding van de Europese Unie op de Balkan komt in een versnelling. De Griekse premier Constantinos Simitis, die sinds begin deze maand EU-voorzitter is, verwacht dat Kroatie al binnen enkele weken een officiële aanvraag voor het EU-lidmaatschap indient. Hij zei gisteren dat het daarna enkele jaren kan duren voordat Kroatië de officiële status van kandidaat krijgt en onderhandelingen over toetreding tot de EU kunnen beginnen.

De Europese regeringsleiders bereikten vorige maand in Kopenhagen overeenstemming om de EU in 2004 uit te breiden van vijftien tot vijfentwintig lidstaten. Verdere uitbreiding op de Balkan gold als een zaak van zeer lange termijn. In het najaar van 2000 stelde de EU voor de verre toekomst lidmaatschap in het vooruitzicht aan Kroatië, Macedonië, Bosnië, Servië-Montenegro en Albanië. Voorlopig sloot de EU alleen stabiliteitsovereenkomsten met de Balkanlanden. Die voorzagen in hulp voor de economie, de justitie en de opbouw van democratie.

Verwacht werd dat de landen zich daardoor gestaag zouden aanpassen aan EU voorwaarden wat betreft democratie, mensenrechten en economie. Sindsdien maakt de EU zich echter toenemend zorgen over de stijgende criminaliteit op de Balkan. Om als kandidaat-lid onderhandelingen met de EU te kunnen beginnen is Kroatië gedwongen de bestrijding van georganiseerde misdaad en mensenhandel op te voeren.

Slovenië is tot nu toe de enige republiek van het voormalige Joegoslavië die tot de EU kan toetreden. Het land behoorde afgelopen december tot de landen die op de top van Kopenhagen met succes toetredingsonderhandelingen afsloten. Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, zei gisteren tijdens een persconferentie in Athene: ,,Griekenland en de Balkan moeten naar elkaar toegroeien. Op lange termijn moet de Balkan een deel van de EU worden. Alle Balkanlanden kunnen lid worden.'' Griekenland werd in 1981 als eerste Balkanstaat lid.