Stoere beleggerstaal

Mijn bank verzocht mij een formulier in te vullen ter bepaling van mijn beleggersprofiel. De bank beroept zich op verplichtingen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) oplegt. Men wil onder meer weten of ik het belegde geld kan missen, en met geleend geld beleg. Bovendien moet ik verklaren dat ik in staat ben om aan mijn verplichtingen te voldoen, mijn verliezen kan dragen en geen geld beleg dat nodig is voor het dagelijks onderhoud van mij en mijn gezin. Dat de overheid probeert om onverstandig beleggingsgedrag terug te dringen, juich ik toe. Maar uiteindelijk mag ik zelf weten wat ik met mijn geld doe, en zijn de eventuele negatieve gevolgen daarvan mijn probleem. Ik vind het nogal vreemd om aan een bank te moeten beloven dat ik mij verstandig zal gedragen! Is dit een nuttige bescherming van beleggers tegen zichzelf, betutteling, of wil de beleggingsinstelling zichzelf indekken tegen claims van beleggers wegens onvoldoende voorlichting?

(M. van der D.)

Ik begrijp uw reactie, maar het is de wet die voorschrijft dat beleggingsinstellingen hun klanten moeten kennen, de mate waarin zij risico willen en kunnen nemen. Veel (onervaren) beleggers reageerden in het verleden net zo stoer als u, tot het noodlot toesloeg. Bekende voorbeelden: de sterke koersdalingen sinds half 2000, de fatale introductie van WorldOnline en de slechte afloop van de leasecontracten. Dan wijzen bijna alle verliezers onder aanvoering van hun advocaten toch in de richting van hun bank, want die had hen moeten beschermen en waarschuwen. Het profiel moet deze excessen voorkomen. U hoeft uw profiel niet op te sturen, maar dan is uw speelruimte beperkt. Overigens blijft een ieder verantwoordelijk voor zijn beleggingsrisico.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele