Stellingen

Alle informatie is vergelijkbaar met ruis, totdat men een code erin heeft ontcijferd.

P. Bosch-Sijtsema, Rijksuniversiteit Groningen

Een jezuïet is beter uitgerust voor wijsgerige reflecties over andere wetenschappen dan een filosoof .

M.D.T.M. de Jong, TU Delft

Tennis is schaken op snelheid.

G. Raaijmakers, Universiteit van Tilburg