Smith's Chips moet jongeren de kerk in helpen

De christelijke kerken roepen de hulp in van chipsfabrikant Smith's en de Evangelische Omroep om meer jongeren te interesseren voor de kerk. Want het huidige ledenbestand krimpt en vergrijst.

Is de kerk een product dat in de markt gezet moet worden? ,,Absoluut'', vindt `internationaal consultant' D.G. Bijl. Hij is sinds anderhalf jaar op vrijwillige basis voorzitter van de `interkerkelijke commissie geldwerving' van de stichting Kerkbalans en coördineert de inzameling van kerkinkomsten via giften, collectes en legaten.

Er lijkt weinig reden tot paniek: de inkomsten van de kerken stijgen jaarlijks met zo'n twee procent, zegt Bijl. En nog altijd is 48 procent van de Nederlandse bevolking lid van een kerkgenootschap. Maar het ledental neemt af, het afgelopen jaar met 1,2 procent. En het meeste geld wordt bijeengebracht door de categorie vijftig-plus. Het ledenbestand moet dus jonger, wil de continuïteit van de kerken niet in gevaar komen.

Heeft u al een plan?

,,Aanstaande donderdag laten we ons voorlichten tijdens een seminar over de jongerenmarkt.''

Wiens hulp heeft u ingeroepen?

,,Van Rooij Communications komt met een lezing getiteld `Marketing en communicatie; grenzen en mogelijkheden in kerkelijk jongerenkader'. Verder de EO. Die presteert het elk jaar weer dertig- tot veertigduizend jongeren in de Flevohof te krijgen met de EO-jongerendag. Ook is het Christelijk Democratisch Jongeren Appèl er, en een medewerker van communicatiebureau Good Company die duurzaamheids- en milieuprojecten doet voor bedrijven als Shell. Verder komt een marketingmanager van de Smith Food Group die chips aan jongeren verkoopt. Misschien kunnen wij daarvan wat leren.''

U ziet parallellen tussen het product `chips' en `kerk'?

,,Jazeker! De kerk is een product.''

Een moderne zienswijze

,,Het komt misschien door mijn eigen werk als consultant. Daarin zie ik hoe belangrijk het is je als bedrijf te richten op doelgroepen.''

Heeft u zelf ook ideeën hoe de jongeren beter aan te spreken?

,,Als de jongeren niet naar de kerk komen, moet de kerk naar de jongeren. Dus: meeleven via pastoraal werk. Meeleven met een examen, met een huwelijk van jongeren. Verder denk ik dat we de komende jaren heel alert moeten zijn op strakke kerkregels waardoor jongeren afhaken.''

U bedoelt: losser worden met betrekking tot euthanasie en abortus?

,,Ik denk veel eerder aan zaken als bijvoorbeeld de aparte opvattingen van sommige kerkelijke organisaties als het gaat om HIV-bestrijding in Afrika. Dat hoort niet meer bij deze tijd. Of het moeizame proces van de Samen Op Weg-Kerken.''

Al dat geharrewar van kerken die maar niet met elkaar kunnen samenwerken.

,,En dat duurt al veertig jaar! Mensen in driedelig pak en vest denken `dat komt wel goed'. Maar jongeren haken af.''

De kerk moet moderner?

,,Ons motto van Kerkbalans voor 2003 is `elkaar ruimte geven'.

Welke jongeren gaat het u om?

,,De groep 18 tot 25 à 30 jaar. Dat zijn veelal hedonisten, die hun prioriteiten leggen bij zaken als dvd's en vakanties. Maar over een jaar of tien zijn zij wel de basis voor nieuwe kerkinkomsten.''

De moskeeën in Nederland hebben geen enkel probleem jongeren te interesseren. Liggen daar mogelijkheden?

,,Dat is mijn functie niet. Maar het is niet ondenkbaar dat dat in de toekomst heel belangrijk wordt.''

    • Japke-d. Bouma