Site van de dag

Wie wil weten hoe de verkiezingsaffiches in de loop van de tijd zijn veranderd (1925: `Stemt op de SDAP, Uw plaats aan den stormram is nog vrij!' 1946: `KVP - Gezond Gezin Krachtig Volk' 1989: `De VVD werkt') kan terecht op www.verkiezingsaffiches.nl. Op de site zijn zo'n vijftig affiches te zien, sinds 1918 tot en met de posters van nu. Zo is te zien dat sinds 1982 de affiches werden gesierd met het hoofd van de lijsttrekker. In 1977 was er al één affiche met de foto van een lijsttrekker, de Boerenpartij: `Voor recht, vrijheid en gezag. Koekoek lijst 9.'

Tips en reacties naar: frontberichten@nrc.nl

www.verkiezingsaffiches.nl