Raël kind van zijn tijd?

Bij het lezen van Mark Duursma's informatieve artikel `Wij kwamen uit de hemel' (NRC Handelsblad, 7 januari) bekroop mij het gevoel dat de heer Vorilhon, alias Raël, wel erg een kind van zijn tijd was. In de aanloop naar de maanlanding op 20 juli 1969, bloeide niet alleen in de Verenigde Staten het UFO-zien belangrijk op, maar ook in Europa.

Bovendien publiceerde Erich von Däniken in 1968 zijn boek `Waren de goden astronauten'. In de vijfde/zesde druk maakt Von Däniken op bladzijde 134 een schatting van de periode waarin ,,bezoek van vreemde intelligentie vanuit het heelal invloed begon uit te oefenen op onze jonge intelligentie'': ergens tussen 40 en 10 duizend jaar voor Christus. Tel op, deel door twee: jawel dat is 25.000 jaar, de datering die Vorilhon opgeeft! Blijkbaar had hij vier jaar nodig om uit de suggesties van Von Däniken zijn theorie en beweging te smeden.

    • Dr. K.A.H.W. Leenders