Prestatiebeloning

Naar aanleiding van het bericht dat bij de politie mogelijk een prestatiebeloning wordt ingevoerd, vraagt prof. De Bruijn zich terecht af of simpel prestatiebelonen wel samengaat met een professionele uitoefening van het werk (NRC Handelsblad, 3 januari). Het begrip preventie als aspect van professioneel handelen komt slechts zijdelings aan de orde in zijn artikel.

Voorlichting en preventie is bij verschillende beroepen in de gezondheidszorg een relevant onderdeel (b.v., huisartsengeneeskunde, tandheelkunde en farmacie). Ook bij de politie speelt preventie een rol bij het verminderen van de criminaliteit (b.v. het geven van voorlichting over inbraakpreventie). Als men op een ongecompliceeerde wijze een bonus wil geven voor een prestatie zoals het aantal gevulde gaatjes door een tandarts of het aantal bekeuringen door een politieagent, zal moeten worden nagedacht over de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De betreffende beroepsgroep zal aan de maatschappij duidelijk moeten maken hoe de relatie is tussen de beloning en de uitoefening van het beroep. Het is dan de vraag of voorlichting en preventie altijd deel uit kunnen maken van de betreffende beroepsuitoefening.

    • Rolf van Hulten