Peiling De Hond: PvdA nu grootste

De PvdA is in de dagelijkse peiling van Maurice de Hond het CDA voorbij gestreefd. De partij van lijsttrekker Bos staat op 41 zetels, twee meer dan het CDA. In de peiling van Interview/NSS, die een gemiddelde van de afgelopen twee weken presenteert en derhalve niet de volledige effecten van de lijsttrekkersdebatten van de afgelopen week heeft meegewogen, stijgt de PvdA naar 35 zetels. Het CDA is hier met 47 zetels nog steeds de grootste. Beide peilingen laten winst zien voor de VVD: bij De Hond naar 31 zetels, bij Interview/NSS naar 27. De SP, die wekenlang rond de 20 zetels schommelde, staat bij beide opiniepeilers op 14, GroenLinks komt bij Interview/NSS op negen zetels, bij De Hond op zeven. De lijsttrekker van de ChristenUnie, André Rouvoet, vindt dat er een week voor de verkiezingen geen uitkomsten van opiniepeilingen meer zouden moeten worden gepubliceerd. Rouvoet wees erop dat in sommige Europese landen een zo'n publicatiestop regel is.