PARTIJSITES

Bijna heel zwevend Nederland maakt gebruik van digitale stemwijzers om meer duidelijkheid over de juiste stem te verkrijgen. Maar wat hebben de partijen zelf tijdens de verkiezingscampagne te melden op hun websites?

Het CDA, in de peilingen de grootste partij die bovendien de meest populaire lijsttrekker heeft, voert campagne op een speciale site: www.stemcda.nl. Op de site wordt onder de noemer `Mijn verkiezingsprogramma' een verkiezingsprogramma ,,op maat'' aangeboden. Een aardige vondst. De kiezer kan onderwerpen selecteren waaraan hij of zij belang hecht, bijvoorbeeld wonen, verkeer, veiligheid, gezondheid en economie. Per thema worden de belangrijkste standpunten van het CDA gepresenteerd. Het verkiezingsprogramma van het CDA kan ook op basis van een persoonlijk profiel (leeftijd, burgerlijke staat, kinderen, beroep, inkomen, woongebied) bekeken worden. Op ongeveer dezelfde manier kan naar een `persoonlijke' kandidaat gezocht worden.

Jan Peter Balkenende heeft zijn eigen website. Tegen een CDA-groene achtergrond houdt hij een pleidooi voor inspectie van het godsdienstonderwijs.

Veel hipper is het weblog van Gerrit Zalm. In telegramstijl doet de VVD-lijsttrekker verslag van zijn politieke en persoonlijke bezigheden. ,,Bertolt op de trein gezet, Kees naar huis gebracht en zelf naar huis. Ga nu KRO-detectives kijken'', schrijft Zalm op 6 januari jl. In Zalms `gamezone' kan de kiezer zien welke computerspelletjes de lijsttrekker leuk vindt.

PvdA-Kamerlid Klaas de Vries houdt ook een online dagboek bij. Hij schrijft een stuk beter dan Zalm. Op 1 januari schrijft De Vries dat hij blij is dat het ,,annus horribilis 2002'' voorbij is. ,,En nu maar hopen dat de aanstaande verkiezingen een beetje normaal landsbestuur mogelijk maken. Het is toch wonderlijk hoe snel een land met een serieuze bestuurscultuur de kluts kan kwijtraken.''

Ook PvdA-lijsttrekker Wouter Bos benadert de kiezer persoonlijk. In zijn BosBode, een e-mailnieuwsbrief, gaat Bos elke week in op opmerkingen in het gastenboek van zijn site, actuele kwesties en artikelen uit de krant. De leeftijdsgrens van 12 jaar bij identificatieplicht voor jongeren noemt Bos, in een reactie op vragen uit het gastenboek, ,,bizar laag''. Zijn standpunt over de legitimatieplicht zelf blijft vaag: ,,Onderzoek op onderzoek laat zien dat de objectieve veiligheid er niet bij gebaat is. Het wordt er niet meetbaar veiliger door. Tegelijkertijd geven mensen aan, ook in zaaltjes tegen mij, dat ze met een identificatieplicht geen enkele moeite hebben en zich er wel veiliger door voelen. Dat moet je serieus nemen.''

De kandidaat-parlementariërs op de lijst van de SP houden om beurten een online dagboek bij. Daarin vermengen de SP'ers het persoonlijke met het politieke. De huidige Kamerleden discussiëren met bezoekers op de site. Lijsttrekker Jan Marijnissen heeft een frisse site met spotprenten en een uitgebreide levensloop.

Haitske van de Linde, de lijsttrekker van Leefbaar Nederland, doet het zonder achternaam op het net. Op de site van LN wordt ze voorgesteld als ,,Haitske, onze lijsttrekker''. Geïnteresseerden worden doorverwezen naar

www.haitske.nl. De site heeft de titel `Haitske's idee' en begint met een citaat van Goethe: ,,Welke regering is de beste? Die regering die ons leert ons zelf te regeren.'' Van de Linde richt zich onder het motto `Leefbaarheid voor iedereen' op haar site vooral tot kwetsbare groepen in de samenleving: ouderen en gehandicapten. Uit haar cv, dat is opgevrolijkt met plaatjes van badgasten, blijkt dat ze van vakantie houdt en veel werkervaring in de horeca heeft. De titel van de site, `Haitske's idee', slaat op een aantal oneliners die in de rubriek `Bedacht' zijn te vinden. Ze zijn ingestuurd door kiezers en kunnen voor verkiezingsaffiches worden gebruikt. ,,Transparant is niet troebel''; ,,Zien en horen in plaats van je neus achterna lopen''; ,,Geen zwartkijkers maar ook geen roze bril.''

De andere leefbare partij, de Lijst Pim Fortuyn, heeft eindelijk een fatsoenlijk ogende website en domeinnaam. De site opent met een animatie in Flash die de bezoeker ook mag overslaan. Op zich prettig dat het bekijken van de zwevende woorden `onderwijs', `veiligheid' en `respect' niet verplicht is, maar strategisch gezien niet slim. Een politieke partij moet zo van zichzelf overtuigd zijn dat zelfs de meest irrelevante informatie boeiend geacht wordt voor de mogelijke kiezer en `overslaan' dus taboe is.

Verder is de LPF-site opvallend onpersoonlijk en weinig interactief. De informatie die wordt geboden is zakelijk van toon en de structuur van de site doet wat formeel en bureaucratisch aan. Er is geen gastenboek of discussieforum. Kiezers die contact willen worden doorverwezen naar een 0900-nummer.

Op de site zijn onder meer het verkiezingsprogramma te vinden, de statuten, persberichten, toespraken van Mat Herben, open brieven, cv's van de demissionaire ministers Roelf de Boer (Verkeer en Waterstaat) en Hilbrand Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie), de LPF-staatssecretarissen en de LPF-Kamerleden. Over Pim Fortuyn zelf is vreemd genoeg niets te vinden. Zijn foto is wel in het logo van de site verwerkt, maar een in memoriam of een biografie van de vermoorde grondlegger ontbreekt.

www.stemcda.nl www.jpbalkenende.nl www.gerritzalm.nl www.klaasdevries.nl www.wouterbos.nl www.sp.nl www.janmarijnissen.nl www.leefbaarnederland.nl www.haitske.nl www.lijstpimfortuyn.nl http://kenjelijsttrekker.

onlijn.nl http://sites.omroep.nl/vara/partijwijzer www.democratie-digitaal.nl www.stemwijzer.nl www.allesoverdeverkiezingen.nl www.politiek-digitaal.nl

    • Marie-José Klaver