NIEUWELINGEN

Er doen enkele nieuwe partijen mee. Wat willen ze?

Nieuwe Communistische Partij De NCPN wil dat de kapitalistische productieverhoudingen omver worden geworpen en vervangen door socialistische verhoudingen. Nederland moet geen steun verlenen aan militaire acties van de VS en uit de NAVO stappen.

Duurzaam Nederland Onderwijs moet kleinschaliger worden. De infrastructuur en het openbaar vervoer moeten in handen van de staat blijven. Het gebruik van de auto moet ontmoedigd worden. Het energiegebruik moet naar beneden, gebruik van kernenergie afschaffen.

Partij van de Toekomst De PvdT wil een minister van feest en een nationale handschuddag. Verlaging van de accijnzen op alcohol. Condooms in het ziekenfonds.

Partij voor de Dieren Er moet een artikel in de Grondwet komen dat het recht op een respectvolle behandeling van dieren waarborgt. Harder straffen voor het overtreden van welzijnsregels voor dieren. Verbod op sportvisserij en het gebruik van dieren in circussen.

LijstRatelband.nl Burgers moeten meer invloed krijgen op de overheid door de inzet van multimediale middelen. In de toekomst moet Nederland zijn opgedeeld in `dorpen' van 25.000 inwoners waar een vast aantal private en publieke voorzieningen aanwezig zijn.