Huren of kopen?

Ons huurhuis van 25 jaar oud wordt ons door de beheerder te koop aangeboden voor 180.000 euro, iets beneden de waarde. We kunnen ook blijven huren voor 600 euro per maand. Ik ben 48 jaar en mijn partner 55. Om te kopen, moeten we een hypotheek afsluiten, maar we hebben amper eigen geld. Is het op onze leeftijd zinvol te kopen?

(M.D. van M.)

Door te kopen gaat uw woongenot er niet op vooruit. Blijf maar huren.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele