Help de mus

De Vogelbescherming roept Nederlanders op ten behoeve van de huismus weer tafelkleden buiten uit te kloppen. De afgelopen decennia is de huismus drastisch in aantal afgenomen doordat er nauwelijks meer graan wordt verbouwd, rommelige veldjes zijn aangeharkt en de mussen onder de nieuwe dakpannen niet meer kunnen broeden.