Griffier

In het hoofdarikel Het Absalombeginsel (8 januari, pagina 9) staat dat de Commissie gelijke behandeling heeft gezegd dat een rechter met hoofddoek moet kunnen. Het betrof een sollicitante voor de post van griffier. Deze functionaris is geen rechter, maar wordt wel gerekend tot de rechterlijke ambtenaren, zit naast de rechters in de zittingszaal en draagt een toga.