DOLFIJNSTRESS... ... EN HANDELSSTRESS

Twee dolfijnonderzoekers zeggen deze week in The New York Times dat hun wetenschappelijke resultaten politiek onwelgevallig waren en daarom onder het vloerkleed zijn geveegd. Albert Myrick en Sarka Southern, die op verschillende momenten werkzaam waren voor het Southwest Fisheries Science Center in San Diego, vonden beiden aanwijzingen dat dolfijnen flinke stress ondervinden als gevolg van de tonijnvisserij.

Tonijnen en dolfijnen zwemmen vaak rond in elkaars gezelschap. Vissers herkennen een tonijnschool aan de dolfijnen die boven het wateroppervlak uitspringen. Ze omcirkelen deze met een zogeheten purse seine net, dat nadat de cirkel is gesloten van onderaf wordt samengetrokken tot een zak zodat alle vis daarbinnen kan worden opgehaald.

Onder druk van de publieke opinie laten Amerikaanse visser tegenwoordig eerst zo veel mogelijk de dolfijnen uit het net ontstappen voordat ze het net sluiten. Daardoor is de dolfijnensterfte volgens officiële cijfers teruggebracht van honderdduizenden naar tweeduizend per jaar. De Amerikaanse vissers die dolfijnvriendelijk vissen mogen het keurmerk `dolphin safe' op hun producten zetten.

Maar juist dat keurmerk is nu inzet van de ruzie. Op de laatste dag van 2002 publiceerde de National Marine Fisheries Service (NOAA Fisheries) van het het Amerikaanse Ministerie van Handel een rapport dat concludeerde dat vismethode voor het vangen van tonijn geen significante negatieve invloed op dolfijnpopulaties in de Oostelijke Tropische Stille Oceaan. Die conclusie heeft de regering Bush onmiddellijk aangegrepen om ook de Mexicaanse en andere Latijns-Amerikaanse tonijnproducenten die de veiliger methode toepassenhet recht te geven om voortaan het `dolphin safe'-logo te dragen. Daarmee werd ook een Mexicaanse strafklacht tegen de uitsluiting voorkomen.

Dat werd Myrick en Southern te dol en zij stapten naar de media. Volgens beide onderzoekers is het tonijnvissen allesbehalve onschadelijk voor dolfijnen. Hoewel er nu minder dieren sterven dan voorheen, ondervinden zij door de insluiting in de netten stress die behoorlijk schadelijk kan zijn. Die stress is in verband gebracht met het slechte voortplantingssucces van de dolfijnen.

Myrick zei dat hij in 1995 met vervroegd pensioen was gegaan omdat hem werd verboden zijn stress-onderzoek aan dolfijnen voort te zetten. Ook Southern kreeg de opdracht haar onderzoek naar stress te staken, nadat zij tekenen van chronische stress in grote aantallen dolfijnen had geconstateerd. Maar volgens de leiding van het onderzoeksinstituut is er geen sprake van censuur op onderzoeksresultaten. Het onderzoek zou gestopt zijn wegens gebrek aan financiering en problemen met peer reviews.

    • Sander Voormolen