Deel waterschade in Limburg door het rijk vergoed

Burgers en bedrijven in twee gebieden in Limburg kunnen schade die onlangs is ontstaan door het hoogwater, vergoed krijgen. Staatssecretaris Hessing van Binnenlandse Zaken heeft daarvoor een regeling opgesteld. De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren. Het gaat alleen om de gedupeerden in het Limburgse gebied langs de Maas waar nog geen kades zijn gebouwd en om degenen die schade kregen toen in Venlo een tijdelijke damwand doorbrak. De regeling geldt alleen voor onverzekerbare, onverhaalbare en onvermijdbare schade die het directe gevolg is van de wateroverlast. Het gaat onder meer om schade aan de woning, de inboedel, de kosten van evacuatie, teeltplanschade en bedrijfsschade.