DE WEEK

Het leerzaamste

gezichtspunt kwam deze week van de Financial Times. Als de Verenigde Staten hadden meegedaan aan de euro, dan zouden ze met het jongste stimuleringsplan van president Bush een rode kaart van Brussel hebben gekregen wegens overtreding van het Stabiliteitspact. Want dan zou door de miljarden die Bush in de economie wil pompen de maximaal toelaatbare grens van het begrotingstekort worden overschreden.

In plaats van het Amerikaanse voorbeeld te volgen doet Brussel precies het tegendeel. Het eiste deze week van Duitsland snel maatregelen om zijn begrotingstekort tot onder die grens terug te dringen.

Daarnaar gevraagd zei Europees commissaris Solbes dat de Amerikaanse financiële uitgangspositie een heel andere is dan die van Europa. O ja?

De Amerikaanse

economie is de grootste schuldenaar van de wereld, en dat niet alleen, zij staat bovendien flink in het krijt bij de rest van de wereld. Als het vertrouwen bij die rest afneemt, is de dollarcrisis een feit, schiet de rente omhoog en helpt de `flexibiliteit' die Solbes zo prijst de Amerikanen geen zier meer. De Amerikaanse economie ligt dan in duigen.

Hun uitgangspositie

is inderdaad een heel andere als je naar de torenhoge schuld van de Amerikanen kijkt. Toch veroorloven zij zich een riante belastingverlaging om zo hun economie te stimuleren. En al twisten economen over de vraag of de afschaffing van de dividendbelasting wel de beloofde extra groei zal teweegbrengen, de boekhoudersmentaliteit van de Europeanen brengt helemaal niets teweeg. Nederland vormt het bewijs: de staatsfinanciën gesaneerd, de economie op apegapen. En dan te bedenken dat Europa, Nederland voorop, vast weer gretig zal meehelpen de Amerikaanse schuld te financieren.

De Duitse

economie glijdt intussen verder af. Ook voor dit jaar wordt door twee belangrijke onderzoeksinstituten geen herstel meer verwacht. De werkloosheid is inmiddels tot meer dan tien procent gestegen. Voor de vakbeweging geen reden om niet met een grote staking in de publieke sector te dreigen. Ze eist meer loon dan de overheid eigenlijk kan betalen. Wat doet de nieuwe superminister van Economie en Arbeid? Die toont zijn slappe knieën en koopt de sociale onrust met toegeven af.

België heeft

voor het derde achtereenvolgende jaar zijn begroting zonder een tekort afgesloten. België heeft wel nog een reusachtige staatsschuld, in procenten van het bbp twee keer zo veel als Nederland. Maar de schuld daalt gestaag. Volgens het Stabiliteitspact moet de schuld van de eurolanden in stappen worden verlaagd naar 60 procent van het bbp. Nederland zit al op 50 procent.

En in Nederland praten politici gedreven over het wegwerken van die schuld binnen één generatie. Sinds Zalm gedijt hier onder boekhouders het fundamentalisme.

Roy Jenkins

is dood. Zijn succes als Brits minister van Financiën is hem door zijn rivaal Dennis Healey nooit vergeven. Die stortte Groot-Brittannië in de diepste financiële crisis en gaf hem deze week doodleuk nog een trap na.

België gaat

zijn leger inzetten om de politie te helpen. In Nederland willen de ondernemers dat het leger helpt bij de beveiliging van geldtransporten, die om de haverklap overvallen worden. De prestaties van de Nederlandse politie schenken hun geen vertrouwen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Defensie hielden de boot af: `De krijgsmacht is geen Haarlemmerolie.' Zou dat na al die bezuinigingen inderdaad niet de mooiste taak voor het leger zijn?

De KLM stevent

tot verrassing van beleggers voor het tweede achtereenvolgende jaar af op verlies, terwijl het vorig jaar nog zo rooskleurig leek. Kwakkelende wereldeconomie, stijgende olieprijzen en oorlogsdreiging in Irak voerde de KLM als oorzaken aan.

Door die oorlogsdreiging stijgen de olieprijzen, door die stijgende olieprijzen dreigt de wereldeconomie nog meer te kwakkelen, terwijl die oorlogsdreiging op zichzelf al aan het gekwakkel bijdraagt. Dus beter maar geen oorlog?

Noord-Korea

doet alles wat de VN Irak verboden heeft. Deze week het snedigste (verzonnen!) gezichtspunt in de Financial Times: Noord-Korea valt Japan aan, de Verenigde Staten reageren met een massale vergeldingsactie, tegen Irak.

    • Paul Friese