De één zijn dood, is de ander zijn brood

Ik ben 47 jaar en zit in de bijstand. Mijn vaderlijk erfdeel is voor het grootste deel op, mijn moeder leeft nog. Mijn zuster is erg zuinig en ziet haar vermogen met de dag groeien. Ze schijnt testamentair bepaald te hebben dat haar geld na haar dood naar goede doelen gaat. Dat ze eerder overlijdt dan ik, zit er dik in, want ze is ernstig ziek. Heeft het zin te zijner tijd haar testament aan te vechten? Ik vind dat ik meer recht heb op haar geld dan die goede doelen. En ik leef liever daarvan, dan op kosten van de gemeenschap, in de bijstand.

(G. van P.)

Pas na iemands overlijden is een testament definitief en kan mogelijk door de erfgenamen worden aangevochten. U geef ik geen kans, want u bent geen kind of partner van uw zuster, de eerste groep van erfgenamen. Zit er niemand in de eerste groep, dan erven uw moeder en de broers en zusters van uw zuster, samen de tweede groep. Maar bepaalt uw zuster dat al haar geld naar goede doelen moet gaan, dan is dat haar laatste wil. Die kan niemand betwisten.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele