Cyprus: Kliridis belaagd door zijn rechterhand

Op Grieks Cyprus heerst verwarring nu de naaste medewerker van president Glafkos Kliridis, Alekos Markidis, zich kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen van 16 februari.

Er dreigt een opslitsing in het conservatieve kamp van de regringspartij Democratische Concentratie (DC), dat aanvankelijk op weg leek naar een flinke overwinning na het diplomatieke succes bij de Europese Top in Kopenhagen vorige maand. Daar werd zonder veel tegenkanting Cyprus' toetreding tot de Europese Unie veiliggesteld, ook zonder voorafgaande hereniging van het eiland. Beide politici droegen eendrachtig tot dit succes bij.

Kliridis maakte vorige week bekend dat hij bij nader inzien beschikbaar was voor een derde ambtsperiode, beperkt tot zestien maanden, dus tot mei 2004, wanneer Cyprus' toetreding tot de EU een feit wordt. Daarna zouden er dan, volgens de grondwet, nieuwe presidentsverkiezingen moeten plaatsvinden. De president is de laatste tijd bijna net zo'n nationale figuur geworden als wijlen aartsbisschop Makarios en zijn beslissing leek rechtstreeks te leiden naar een overwinning, misschien al bij de eerste ronde waarvoor minstens vijftig procent van de stemmen is vereist. De aanhang van de door de communisten gesteunde Tasos Papadopoulos (71) verwierp weliswaar Kliridis' initiatief, maar in het kielzog van `Kopenhagen' leek het pad van de president geëffend.

Toen gooide Markidis (60) roet in het eten. Hij bekleedt de functie van openbaar aanklager van de Republiek en werkte bij de voorbereiding van Kopenhagen als officieel mede-onderhandelaar nauw met Kliridis samen. Niet alleen diens rechterhand werd hij genoemd, maar zelfs diens schaduw. Hij poneert, dat Kliridis hem de presidentskandidatuur in het vooruitzicht had gesteld. Bijna openlijk suggereert hij nu dat zijn vroegere vriend te oud is en hij waarschuwt dat de 83-jarige president alleen aandacht zal hebben voor de internationale positie van Cyprus en alle binnenlandse problemen zal verwaarlozen.

Velen zien als grootste gevaar dat Papadopoulos bij deze opdeling van rechts kansen krijgt in de tweede ronde. Hij is een politicus van de zeer oude stempel, die inzake het recente plan van VN-secretaris-generaal Kofi Annan voor een politieke oplossing van het gedeelde eiland veel minder is geneigd tot concessies aan de Turks-Cyprioten dan Kliridis. Bovendien heeft Markidis in het Westen een slechte reputatie als beheerder van een advocatenkantoor dat meewerkte aan het witwassen van grote partijen geld uit de schatkist van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Miloševic. Als zodanig stond hij tot voor kort op een zwarte lijst van personen die niet in de VS werden toegelaten en ook niet op de ambassade.

Gerectificeerd

Markidis

In het bericht Cyprus: Kliridis belaagd door zijn rechterhand (11 januari, pagina 5) staat dat presidentskandidaat Markidis een slechte reputatie in het Westen heeft wegens betrokkenheid bij witwassen van geld van de voormalige Joegoslavische president Miloševic. Dit is niet Markidis, maar presidentskandidaat Tasos Papadopoulos.

    • F.G. van Hasselt