Afshin Ellian nieuwe columnist

Een korte kennismaking met de nieuwe columnist op de Opiniepagina.

Met ingang van vandaag zal de dichter en strafrechtgeleerde Afshin Ellian eens in de twee weken een column schrijven op de Opiniepagina van NRC Handelsblad.

Ellian is in 1966 geboren in Teheran. In 1983 is hij eerst ondergedoken en daarna gevlucht uit Iran. Na twee jaar studie aan de medische faculteit van Kabul, Afghanistan, en werkzaamheden als journalist in dat land, werd hij in 1989 uitgenodigd om als politiek vluchteling naar Nederland te komen. Sinds 1995 heeft hij de Nederlandse nationaliteit.

Aan de universiteit van Tilburg is Ellian afgestudeerd in de studierichtingen strafrecht, volkerenrecht, en filosofie. Hij was van 1997 tot 2000 wetenschappelijke medewerker aan de juridische faculteit van die universiteit. Ellian is nu docent strafrechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast zijn wetenschappelijke werk (mensenrechten, internationaal strafrecht, en media en strafrecht) publiceerde Ellian twee dichtbundels: Verrijzenis van woorden (1997) en Mensenherfst (2001).

In eerdere opiniërende artikelen heeft Ellian zich intensief beziggehouden met de discussie over multiculturalisme en de problemen rondom integratie, politiek en recht. Op de Opiniepagina publiceerde hij eerder onder andere `Politieke islam is vijand van het westen', op 27 april, 2002 en `Leve de monoculturele rechtsstaat', op 30 november 2002.

Bij deze gelegenheid zijn ook korte biografische schetsen van andere vaste columnisten van de Opiniepagina op de website gezet: J.M. Bik, Bas Heijne, J.L. Heldring, H.J.A. Hofland, Roel Janssen, Sjoerd de Jong, Amanda Kluveld, Mark Kranenburg, Anil Ramdas, Marjoleine de Vos, J.H. Sampiemon, en Margo Trappenburg.

www.nrc.nl/opinie

korte bio's columnisten

eerdere artikelen Ellian