Zionisme

In de bespreking van mijn boek De schaduw van de ster (Boeken, 27.12.02) maakt Bas Blokker zijn intentie volledig duidelijk. Er is hem kennelijk veel aan gelegen een negatief beeld te schetsen. Omdat hij niet over echte argumenten beschikt, neemt hij daarbij zijn toevlucht tot selectief lezen. Zo negeert Blokker dat ik het beleid van de zionistische wereldorganisatie en de Hongaarse zionistenleider Reszo Kasztner uitgebreid beschreven heb (zie ook de website van mijn uitgever, www.epo.be). Dat doet hij om te kunnen suggereren dat ik dit beleid heb beschreven met de zin dat Kasztner de `indruk wekte de holocaust te gebruiken als een selectieprocedure voor in Israël te vestigen joden'. In werkelijkheid beschrijft deze zin de gevoelens van holocaustoverlevenden in Israël, voor wie het optreden van Kasztner achteraf exemplarisch was voor het beleid van de zionistische wereldorganisatie. Dat blijkt al uit de daarop volgende zin uit mijn boek. Maar Blokker wil daar niets van weten. Hij schroomt er niet voor om uit de betreffende passage twee zinnen te verwijderen. Als hij vervolgens de eerste en de laatste zin weer aan elkaar heeft gelast, kan hij `aantonen' dat mijn redenering niet geheel bewezen is. Zo werkt Bas Blokker. Op dezelfde manier had hij een kookboek verdacht kunnen maken.

Op zichzelf klopt het dat Lucas Catherine geschreven heeft een reïncarnatie te zijn van een Indiase grootmogol. Maar Blokker vergeet erbij te vermelden dat deze passage in een overduidelijk als parodie bedoeld boekwerkje staat. De titel zegt genoeg: `Reïncarnatie van een atheïst'. Kennelijk is de humor van Catherine niet aan Blokker besteed.

Lenni Brenner moet het ontgelden omdat hij `op basis van één getuige uit tweede hand' tot een conclusie zou zijn gekomen. In werkelijkheid baseert Brenner zich op een groot aantal historische documenten met betrekking tot het zionisme. Een deel daarvan is onlangs in boekvorm verschenen (51 Documents, Zionist Collaboration with the Nazi's, Barricade, Fort Lee, 2002). Deze publicatie vormt het ultieme bewijs dat Brenner een betrouwbaar onderzoeker is. Noam Chomsky valt voor Blokker af door zijn `radicale opvattingen over de Verenigde Staten en het Westen'. Maar dan denk ik aan die Amerikaanse trash op de tv. Met veel geweld, maar weinig bloed, zodat lagere levensvormen denken dat het allemaal wel kan. Dan denk ik aan de militaire en economische globalisering door de VS. Of aan de Apache-helikopters die via de as van het kwaad Washington-Amsterdam-Tel Aviv worden verscheept voor de moord op Palestijnen. Als ik dat bedenk ben ik er trots op aan de kant van Chomsky te staan.

Op de valreep beschuldigt Blokker mij nog van antisemitisme. Natuurlijk levert hij daar geen bewijzen voor. Daarmee draagt hij bij aan de inflatie van het begrip antisemitisme. Door toedoen van publicisten als Blokker kan deze zware beschuldiging zo langzamerhand nog maar één doel dienen. En dat is de legitimering van misdaden tegen Palestijnen.

    • Peter Edel