`We hebben nog twee, drie scenario's'

Getronics hoopt binnen drie weken verlost te zijn van een zware schuldenlast. De operatie is cruciaal voor het Amsterdamse bedrijf. ,,Als het niet lukt, komen we in een onzekere sfeer terecht'', zegt bestuursvoorzitter Peter van Voorst.

Geduld moesten ze hebben. Akelig veel geduld. Investeerders hebben zeker een halfjaar moeten wachten op een plan van automatiseerder Getronics voor de reductie van de schulden. Intussen bewoog het aandeel als een jojo.

Klanten en strategische partners als Microsoft, Dell en Cisco begonnen de afgelopen maanden steeds sterker te twijfelen aan het voortbestaan van het Amsterdamse bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de AEX-index. Het aandeel bewoog zich voortdurend onder de 1 euro. En daar bovenop stelde kortgeleden een gerenommeerde Amerikaanse zakenbank het koersdoel zelfs op nul euro. Twee weken geleden werd de eerste stap van het plan bekend: een nieuwe kredietfaciliteit van vier banken. Nu volgt stap twee, het voorstel aan de obligatiehouders.

Is dit de beslissende reddingsoperatie van Getronics?

,,Ik zou dit liever geen reddingsoperatie willen noemen. Want dat betekent dat als dit plan zou mislukken, investeerders misschien zouden denken dat deze onderneming reddeloos is verloren. En dat is niet zo. Maar het is natuurlijk waar dat deze stap van cruciaal belang is. We moeten onze balans meer in evenwicht brengen. En ons huidige plan voorzien hierin.''

Dit soort cruciale operaties gaan meestal gepaard met nieuw management om het vertrouwen van de financiële markten te herwinnen. Hebben de commissarissen u gevraagd op te stappen of heeft u dat zelf overwogen?

,,De commissarissen hebben P.K. van Voorst niet gevraagd op te stappen. Ook ikzelf heb daar geen seconde aan gedacht. Ik denk dat de onderneming daar nu niet mee is gediend. Suggesties dat het recente vertrek van één van de toezichthouders daarmee te maken heeft, zijn niet waar. Maar ik moet toegeven: zijn vertrek kwam op een markant moment, net zoals zijn komst drie maanden geleden. Verder wil ik niet ingaan op de redenen daarvan, die zijn van persoonlijke aard.''

Stel dat het plan tot schuldreductie mislukt. Wat dan?

,,Ja, dat zijn we natuurlijk erg teleurgesteld. En dan komen we terecht in een sfeer van onzekerheid. Maar we hebben twee tot drie scenario's klaarliggen als de schuldreductie niet lukt. Of daar de mogelijkheid tot surseance tussenzit? We hebben daar nog met geen woord over gerept. Maar we kennen natuurlijk de constructies die de telecombedrijven Versatel en UPC hebben gekozen. Dat oeuvre hebben we goed bestudeerd.''

Getronics biedt aan de obligatiehouders een cocktail van contanten, aandelen en wederom obligaties. Waarom biedt het bedrijf niet uitsluitend contanten. Dan is Getronics meteen van die obilgatiehouders af.

,,Ik beschouw ons aandeel ook als cash. Hoewel, daar zullen de aandeelhouders wel anders over denken. Het is zo dat we de obligatie die in 2004 afloopt kunnen betalen. Maar dat geldt niet voor de tweede obligatielening in 2005. We hadden kunnen kiezen om alleen 2004 uit te betalen, maar dan blijft het voor investeerders ongewis wat er gebeurt met die van 2005. Die onzerheid willen we niet.''

Hoe ziet de automatiseringsmarkt er dit jaar uit en voor Getronics in het bijzonder?

,,De marktvraag is ongekend laag. Ik denk dat de markt dit jaar net zo slecht zal zijn als vorig jaar. Misschien dat vanaf september de vraag iets aantrekt, als klanten hun computersytemen moeten vervangen. Maar dat zal zeker niet tot hogere resultaten leiden dan die we in 2002 hebben geboekt.''

Wie heeft u vanmorgen als eerste gebeld om te vertellen dat de plannen voor de schuldsanering klaar zijn?

,,Ik heb niet gebeld, alleen maar gemaild. Eerst naar de beurs, analisten en pers zoals de regels voorschrijven. Enkele minuten later naar het personeel en naar topmanagers van Cisco, Microsoft en Dell in Amerika. En natuurlijk naar onze voormalige bestuursvoorzitters: Cees van Luijk en Ton Risseeuw. Zij zijn nog altijd erg geïnteresseerd in ons.''

    • Mark Houben