Staking in Duitsland van de baan

De dreiging van een massale staking in Duitsland is afgewend. De Duitse overheid en de vakbond Verdi hebben gisteren een akkoord gesloten waardoor miljoenen ambtenaren het werk niet zullen neerleggen.

Het akkoord, bereikt na dagenlange en moeizame onderhandelingen, geeft 2,9 miljoen vuilnismannen, verpleegkundigen en brandweerlieden dit jaar een loonsverhoging krijgen van 2,4 procent en nog eens 1 procent per 1 januari en 1 mei van 2004. De regering van kanselier Gerhard Schröder voorkomt met het akkoord een staking die voor veel maatschappijke onrust zou hebben gezorgd, maar de kosten van de loonsverhogingen kunnen de begrotingsproblemen van het kwakkelende Duitsland verder vergroten.

Het akkoord tussen de regering en Verdi belast de begroting dit jaar met 1,9 miljard euro extra. Duitsland had vorig jaar al een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product, de bovengrens die geldt voor de eurolanden. Met de loonsverhogingen voor het overheidspersoneel wordt het nog moeilijker om het tekort dit jaar terug te dringen. Sommige regionale overheden hebben al aangegeven onder de nieuwe afspraken uit te willen komen. De stad Berlijn, die per hoofd van de bevolking een schuld heeft die ruim het dubbele is van die per hoofd van Argentinië, en enkele deelstaten in het oosten van het land voelen er weinig voor.

Een staking was bondskanselier Gerhard Schröder slecht uitgekomen. Hij is toch al niet meer zo populair door de grote werkloosheid – in december opgelopen tot boven de 10 procent van de beroepsbevolking -, door een stagnerende economische groei en door belastingverhogingen waarover hij voor de door hem gewonnen verkiezingen van september vorig jaar niet had gerept.

Fractievoorzitter Angela Merkel van de CDU zei vanmorgen dat de nieuwe arbeidsovereenkomst voor een hoge prijs tot stand is gekomen. Volgens de oppositieleidster moet er in de openbare sector nu ernstig worden nagedacht over personeelsvermindering. In deze zin uitte zich ook Klaus Zimmermann, voorzitter van het economische onderzoeksinstituut DIW. Zimmermann noemde het positief dat de staking is vermeden, maar hij acht het belangrijker dat de begroting wordt gesaneerd. Volgens Zimmermann moet er bezuinigd worden, ook op de personeelskosten van de overheid. Positief in de nieuwe afspraken wordt de looptijd van de arbeidsovereenkomst gevonden. Die bedraagt 27 maanden waardoor de overheid gedurende een relatief lange periode weet waar ze aan toe is.