Staatssecretaris Van Geel wil debat over risico's

Moet de kerncentrale in Borssele vervroegd sluiten? Staatssecretaris Van Geel vindt van niet. Hij wil een nationale discussie over veiligheidsrisico's.

,,Ik ben geen principieel tegenstander van kernenergie'', zegt CDA-staatssecretaris Van Geel (Milieu). ,,Mits er zekerheid bestaat over veilige opslag van radioactief afval.'' Deze week bezocht hij in Borssele de kerncentrale van stroomproducent EPZ en de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA).

Van Geel heeft kennis genomen van het initiatief-wetsvoorstel van GroenLinks om de kerncentrale per 2004 te sluiten. De partij vindt dat het kabinet zijn besluit om de centrale pas vanaf 2013 te sluiten ongedaan moet maken. De VROM-staatssecretaris doet het wetsvoorstel af als ,,gelegenheidswetgeving'' die zelfs in landen als Duitsland en België niet wordt beoefend, waar niettemin groene partijen deel uitmaken van de regering. Het ,,onverhoeds'' sluiten van Borssele is onverstandig, aldus Van Geel, uit oogpunt van efficiency en van kosten. Van Geel: ,,Een vroege sluiting zal de staat vermoedelijk een bedrag met zeven nullen kosten.'' Bovendien is er Zeeuwse werkgelegenheid mee gemoeid en ook de relatief schone stroomproductie is ,,welkom'' om de hoeveelheid broeikasgassen te beperken. Van Geel: ,,Het openhouden van Borssele geeft ons meer tijd om na te denken over structurele oplossingen om de Kyoto-doelstellingen te halen.''

Ook Greenpeace was deze week in Borssele. De milieuorganisatie wijst erop dat het openhouden van de kerncentrale leidt tot extra vervuiling van de Atlantische Oceaan, doordat het radioactieve afval eerst ,,opgewerkt'' wordt in het Franse La Hague en het Engelse Sellafield. Verlenging van de contracten met de opwerkers is volgens Greenpeace in strijd met internationale afspraken. Van Geel antwoordt dat zijn ambtenaren daarover ,,andere conclusies'' hebben getrokken, maar dat ,,alle argumenten'' worden meegenomen om tot een weloverwogen besluit te komen van kabinet én EPZ gezamenlijk.

Wat vindt Van Geel van alle veiligheidsmaatregelen in Borssele? De bewindsman denkt na. Hij wil niet gezegd hebben dat de risico's van kernenergie worden overdreven, maar wel dat er in het algemeen een ,,onbalans'' bestaat tussen risico's waar massa's mensen dagelijks aan worden bootgesteld, en dure maatregelen van de overheid voor minder grote risico's. ,,Daar wil ik een maatschappelijk debat over beginnen.'' Als ,,vergeten'' risico noemt hij de blootstelling aan radongassen uit steen en beton en aan fijn stof voor wie langs snelwegen woont. Van Geel: ,,Ik wil de discussie niet vooraf belasten, maar als je ziet hoeveel aandacht er nu uitgaat naar legionella en hoe weinig naar wonen langs snelwegen, dan is er wellicht sprake van een gebrekkig evenwicht.'' Er moeten meer feitelijke risicoanalyses komen, meent Van Geel, ,,niet gebaseerd op historie, gevoel en incidenten''. Hij heeft het RIVM om een onderzoek gevraagd.

    • Arjen Schreuder