Pas verschenen

Christine D'haen: Miroirs. Gedichten vanaf 1946. Querido, 320 blz. €29,50

`Een dag verdroomd in schemer over 't bed;/ gedachten lieflijk kleurig als de wolken;/ maar de gedachten aan u als sneeuw ver op de bergen,/ waaraan de barre wind zijn tanden wet'. Verzamelbundel met de gedichten van de Vlaamse auteur Christine D'haen (1923). In 1992 onving D'haen de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren. `Je vindt in haar gedichten geen lekke band, wel het Noodlot, en eerder iets `van ouds, al-licht in hitte ontgloeid' dan een magnetron' schreef Maarten Doorman, `Er schuilt een zekere provocatie in deze hooggestemde geleerdenpoëzie en dat bevalt me. Maar nergens zingt het en nooit werd ik verrast' (Boeken, 16.10.98).