Pas op voor rugzakken!

Rugzakken met schoolboeken zijn vreselijk gevaarlijk. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers uitgevonden.

Zij keken waar schoolkinderen door gewond raakten. En in twee jaar tijd moesten er meer dan twaalfduizend kinderen naar het ziekenhuis omdat ze door een rugzak geblesseerd waren geraakt.

In Nederland wordt gedacht dat kinderen alleen maar pijn in hun rug krijgen van het sjouwen met zware schoolboekrugzakken. Maar veel meer kinderen raken gewond doordat ze over een losliggende rugzak struikelen, of doordat ze zelf extra hard vallen met een rugzak op, of doordat ze een zwieperd kregen van een zware rugzak. Zo'n mep van een rugzak kun je krijgen als iemand met een rugzak zich opeens omdraait, of als iemand naast je met een flinke zwaai zijn rugzak op doet.

Wonden aan het hoofd kwamen het meest voor, daarna aan handen, polsen, ellebogen, schouders en voeten. Slechts één op de tien rugzakverwondingen was een rugblessure. En van de kinderen met rugpijn had maar de helft de pijn door het zelf dragen van een zware rugzak. De andere helft had rugpijn na over een rugzak van iemand anders te zijn gestruikeld.

Vier jaar geleden is er in Nederland een Commissie Boekentas geweest die de minister moest adviseren over het gewicht van de boekenrugzak. Die vond dat een rugzak niet zwaarder mag zijn dan 5 kilo, omdat kinderen anders hun rug verpesten. Maar over al die andere ongelukken hadden ze het niet.

In Nederland zijn fabrikanten van schoolboeken die de schoolboeken nu lichter gaan maken. Voor één vak komt dan niet één dik boek, maar er komen er bijvoorbeeld drie dunne. Zodat je er steeds twee thuis kunt laten en je niet bladzijden hoeft mee te sjouwen die je toch nog lang niet nodig hebt. Uitgeverij Wolters Noordhoff denkt dat volgend jaar de rugzak de helft lichter kan worden. Als iedereen tenminste de nieuwe boeken van Wolters Noordhoff koopt.

Veel kinderen sjouwen nu tassen van 7 kilo. Dat mag niet meer dan 3,5 kilo zijn, zeggen de fysiotherapeuten waar Wolters Noordhoff naar heeft geluisterd. Nog minder dan de Commissie Boekentas vond.

De Amerikaanse onderzoekers zeggen dat ook in Amerika iedereen het alleen maar over de pijn in de rug had die je van zware boekentassen kreeg. Er waren zelfs scholen waar kinderen les kregen in het dragen van een rugzak. Je kunt bijvoorbeeld leren hoe je de draagriemen van een rugzak zo moet aantrekken dat hij goed op je rug zit. Maar over die andere verwondingen door rugzakken had niemand het. Dat moet veranderen, zeggen de onderzoekers die de twaalf duizend rugzakgewonden telden. Rugzakken moeten in de klas niet zomaar midden in looppaden liggen, want dan valt iemand die even niet oplet erover. En als je een rugzak op je schouder zwiept, moet je eigenlijk even uitkijken of je hem niet tegen iemands hoofd zwaait.

    • Wim Köhler